2010 YILI İÇİNDEKİLER

2010 YILININ İLK SAYISI OCAK- 185. SAYIMIZDA BULUNAN KONULAR

-2010 Yılı Mahalli İdareler Bütçelerini İlgilendiren Hükümleri
Hikmet BAL - İçişleri Bakanlığı - Mahalli İdareler Şube Müdürü
- Belediye Para Cezalarında Son Durum- Mustafa DÖNMEZ İçişleri Bakanlığı - Mahalli İdareler Şube Müdürü
- 2009 Yılında Yapılan Arsa ve Arazi Tarikleri İle 5904 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler Kapsamında 2010 Yılı Emlak Vergisi Uygulaması
Emrullah TÖREMEN - Gelir İdaresi Başkanlığı Müdürü
-3194 Sayılı İmar Kanunu’nun İdari Müeyyideler Başlıklı 42. Maddesi Üzerine Bir İnceleme
Hüseyin BİLGİN- Denizli İdare Mahkemesi Hakimi
-Bütçenin Uygulanma Süreci- Vural ŞAHBENDEROĞLU- TBMM KİT Komisyonu Grup Danışmanı
PRATİK BİLGİLER KÖŞESİNDE BULUNAN HAD VE LİMİTLER
 
- DEVLET MEMURLARI KAT SAYILAR
- SOSYAL YARDIMLAR(Devlet Memurları İçin)
- BELEDİYE BAŞKAN ÖDENEĞİ
- BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI
- BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ ÖDENEĞİ
- MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN ALINACAK YEMEK BEDELLERİ
- ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2010 - 30.06.2010)
- SSK TAVAN MATRAHLARI
- ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİ 01/01/2010 - 30/06/2010
- 2010 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
- 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2010’dan İtibaren)
- İŞÇİLERDE PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR
- YILLAR İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI
- 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
- SAKATLIK İNDİRİM TUTARLARI
-İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM ORANLARI
-ÜCRETLİ YILLIK İZİNLER (İşçiler İçin - 10.06.2003’den İtibaren)
- YILLIK İZİNLER (Memurlar Için)
- İŞ AKDİNİN FESHİNDE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI
- YURTİÇİ HARCIRAHLARI
- KKTC HARCIRAHLARI
- YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANLARI
- FATURA DÜZENLEME SINIRI
- MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA TUTARI
-BELEDİYE TAHSİLDARLARININ, TAHSİLAT YÖNETMELİĞİNİN 10 UNCU MADDESİNE GÖRE 15 GÜNE KADAR ÜZERLERİNDE BULUNDURABİLECEKLERİ PARASAL LİMİTLER
-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
-6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ BİLGİLER
-TECİL FAİZ ORANLARI
-KANUNİ FAİZ ORANI (YILLIK)
-MEMUR ÖDEMELERINDEN YAPILAN KESİNTİLER
-MEMUR ÖDEMELERINDEN YAPILAN KESİNTİLER
-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI
-KAMU KONUTLARI KİRA BEDELLERİ
-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 325) 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Kapsamındaki Konutların Aylık Kira Bedellerinin Aşağıdaki Şekilde Belirlenmesi Uygun Görülmüştür.
-MALİYE BAKANLIĞINCA HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 60) İLE 2010 YILI İÇİN BELİRLENEN
-MAKTU VE NİSBİ HARÇLAR
(I) SAYILI TARİFE YARGI HARÇLARI
(I) SAYILI TARİFE NOTER HARÇLARI
(III) SAYILI TARİFE VERGİ YARGISI HARÇLARI
(IV) SAYILI TARİFE TAPU VE KADASTRO İŞLEMLERİNDEN ALINACAK HARÇLAR
(V) SAYILI TARİFE KONSOLOSLUK HARÇLARI
(IV) SAYILI TARİFE PASAPORT, VİZE, İKAMET TEZKERESİ VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TASDİK HARÇLARI VE YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARÇLARI:
(VII) SAYILI TARİFE GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
(VIII) SAYILI TARİFE İMTİYAZNAME, RUHSATNAME VE DİPLOMA HARÇLARI
(IX) SAYILI TARİFE TRAFİK HARÇLARI
-KAMU SOSYAL TESİS ÜCRETLERİ
-GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TARİFE
-VERGİ CEZALARI
-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01.01.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR
-MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 31)
-ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ
- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN ÇEŞİTLİ MADDELERİNİN BÜTÇE KANUNLARINDA GÖSTERİLMESİ GEREKEN LİMİTLERİNE AİT (İ) CETVELİ
-2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNDAKİ PARASAL LİMİTLER
-ALINDI BİRİM FİYATLARIT - CETVELİ
-KURUMLARIN SATIN ALACAKLARI TAŞITLARIN AZAMİ SATIN ALMA BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL
-2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU’NUN “K” CETVELİ İLE BELİRLENEN LİMİTLER
-5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNA GÖRE BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2010 - 31.12.2010)
- 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2010/1)
-5510 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
-DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI : 2009-3)
-2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUNA GÖRE BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI
- 552 SAYILI YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE GÖRE
- BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI
- 80 SAYILI TOPTANCI HAL KANUNUNA GÖRE BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI
- 394 SAYILI HAFTA TATİLİ KANUNUNA GÖRE BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI
- 1608 SAYILI KANUNA GÖRE BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI
- Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna Göre BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI
- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLER (01.02.2010 - 31.01.2011 DÖNEMİ)
- SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ
TAMİR VE AYAR ÜCRET TARİFESİ (2010/1-2)
-ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
-3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE VERİLECEK PARA CEZALARI 01.01.2010 - 31.12.2010
 
 
ŞUBAT 2010 SAYI 186. SAYI  DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER KISMI

 
 Yerel Yönetimlerin Sosyal Hizmetler Ekseninde Değerlendirilmesi
Hakan AYDIN - SHÇEK Genel Müdürlüğü Müfettiş
 
Yönetim Kültüründeki Değişimler Sürecinde Yerel Yönetimler
Yeter DEMİR -İller Bankası Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı - AB Uzmanı
 
Belediye Alacaklarından Doğan Gecikme Bedelleri, Belediye Meclisi Kararıyla Silinebilir Mi?
Salim DEMİREL- Sayıştay Başdenetçisi
 
Mahalli İdare Birlik Başkanı ve Seçilmiş Üyelerin Özlük Hakları
Rıza ÜNSAL- Sakarya Büyükşehir Belediyesi İç Denetçi
 
Belediyelerin ve İl Özel İdarelerinin İktisadi Kuruluşlarınca Hizmet Erbabına Yemek Verilmesinin Vergisel Boyutu ve Yemek Çeki ile Personele Yemek Hizmeti Sağlanmasına Belge Düzeni
Altar Ömer ARPACI- Maliye Bakanlığı Gelirler Başkontrolörü
 
Belediye Şirketleri ve İşletmeler
Leyla (ŞAHİN) YÖRDEM Karaman Belediyesi İç Denetçi
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Mahalli İdarelerdeki Uygulamaları
Ahmet SANDAL- Çevre ve Orman Bakanlığı İç Denetçi - Etik Eğitimci
 
Kentlerimizde Oluşan Kaçak Yapı Bir Mevzuat Problemi Midir? Kent Olgusunda Kaçak Yapı İle Etkin Mücadele Mevzuatı
Süleyman HACICAFEROĞLU -İstanbul Büyükşehir Belediye Müfettişi,
Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği Başkanı
 
2/B Alanlarının Hukuki ve Ekonomik Boyutu ile Bu Alanlardan Ecrimisil Alınıp Alınamayacağı
Metin GÜNDÜZ - Ali Aykut TENĞERLİ -Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörü
 
Arsa Vergi Değeri Bina Vergi Değerinden Fazla Olan Binalarda Bina Vergi Uygulaması
Emrullah TÖREMEN -Gelir İdaresi Başkanlığı Müdür
 
Belediye Başkanları Ödenekleri (örnek tablolu)
Mustafa DÖNMEZ- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Gen. Müd. Şube Müdürü
 
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANMIŞTIR.
BELEDİYELERDE KDV ve KDV İADELERİ
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
(Kira Sözleşmesinin Bitim Tarihinde Kiracı Belediyeye Ait Taşınmazı Boşaltmazsa Sözleş-mede Hüküm Varsa Ona Göre Aksi Takdirde İşgalin Devam Etmesi Halinde Ecrimisil Alınacağı
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRE
Trafik akışına uygun olmayan yükseklikte bulunan logar kapa-ğında çarpan araç sürücüsünün ölümünden belediye başkanı ve fen işleri müdürünün sorumlu olduğu hakkında
YARGITAY DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ
Feshin geçerli nedene dayandığının ispat yükü işverendedir. İşveren, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha sonra fesih nedenlerinin haklı olduğunu katılmalıdır.
 
T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : B.07.0.BMK.0.22.115912 12.01.10 * 267
Konu : Özlük hakları ve diğer ödemeler
 
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : B.05.0.MAH.0.01.01.00/3834-45134 04/02/2010
Konu: Mal Bildirimleri Hk.
 
Soru Bölümü
1-Belediyemizin mücavir alanlardan temin ettiği içme suyu belediyemize fazla gelmektedir. Bu suyumuzdan yakın belediyelerimizden olan............ Belediyesi satın almak istemektedir.
Fazla olan suyumuzu başka bir belediyeye satabilir miyiz?
 
2- Malum olduğu üzere, ait olduğu dönemler itibariyle bordrolarında gerekli KEY kesintilerini yapıp ve fakat ilgili banka hesabına yatmadığı için KEY ödemelerini alamayan çalışanların mağduriyetinin giderilmesi için, 17 Aralık 2009 tarih ve 27435 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına İlişkin 5939 sayılı kanunun 2. Maddesinin 9. bendine göre, Belediyelerin bu kanunda belir-lenen kriterlere ve nema hesaplama yöntemine göre nemalandıracakları tutarı, kendi kaynaklarından çalışan-larına ödeyebileceği hükmü getirilmiştir.
3320 sayılı Memurlar ve İsçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanunun 1 nci maddesi ve bu Kanunun uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, çalışanların maaşlarından KEY kesintilerinin yapılması esas olup; bu Kanun uyarınca isçi-memur tüm çalışanlardan KEY kesintileri yapılmış; fakat, Belediyemizin o dönemlerde bütçe imkanları kısıtlı olduğundan ilgili banka hesabına yatırılamamıştır.
KEY kesintileri ile ilgili geçmiş dönemlere ilişkin bordro ve diğer belgelerin bir kısmı arşiv aramalarına rağmen bulunamadığı için, yapılan söz konusu KEY kesintilerinin tamamını belgelememiz de mümkün bulunma-maktadır. Kurumumuzda isçi olarak çalışanlar, KEY kesintilerini Sosyal Sigortalar Kurumu aracılığı ile normal ödeme takvimi içerisinde almış; ancak, memur çalışanların kesintileri ilgili banka hesabına yatırılmadığı ve bu nedenle güncellenen listelerde yer almadıkları için bu güne kadar KEY ödemelerini alamamışlardır.
İki memur çalışanımız, KEY alacakları için Belediyemiz aleyhine açtıkları davaları kazanmışlar ve mahkemece yargılama gideri ve avukat ücreti Belediyemize yüklenmiştir. Bu durumda, diğer memur çalışanların Belediyemiz aleyhine açacağı tüm davaların kazanılacağı ve yargılama giderleri ve avukat ücretlerini de ödemek zorunda kalacağımız ve bunun da Belediyemize ek külfet getireceği aşikardır.
Bu şartlar altında, KEY kesintilerinin yapılmış olması esasından hareketle, yukarıda bahsedilen kanun hükmü uyarınca memur olarak çalışanlara özlük dosyalarındaki çalışma süreleri esas alınmak suretiyle, bütçe imkan-larımız da yeterli olduğundan, kendi kaynaklarımızdan nemalandırılmış KEY ödemelerini yapabilmemizin mümkün olup olmadığına dair görüşünüzün Belediyemize bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim
3-Herhangi bir müdürlük kadrosuna vekalet eden vekil müdürler 2010 yılı Ocak ayındaki BKK ile verilen tazminattan faydalanabilirler mi?
 
Beklenen
MAHALLİ İDARELER Aylık Mesleki ve Mevzuat DERGİSİNİN MART AYI İÇİNDEKİLER KISMI
Belediye Başkan Vekili Ödeneği ve Meclis Üyeleri Arasından Görevlendirilen Başkan Yardımcısı Ödeneği
Mustafa DÖNMEZ
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Gen. Müd. Şube Müdürü
Yerel Yönetimlerde Dosyalama Sistemleri
Metin ELBEYOĞLU
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü - Arşivist
Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)’in, Uygulama ve Denetimine İlişkin Husular
Ali Tamer ÖZDEMİR
Sayıştay Başdenetçisi
Hizmet İhalelerinde İşveren Sigorta Primlerinde Beş Puanlık İndirim Uygulamasında Karşılaşılan Bazı Sorunlar
Av. Atilla İNAN
Sayıştay Denetçisi (Emekli)
Kamu İdarelerinde Harcama Süreci
Burhan ORMANOĞLU
Devlet Bütçe Uzmanı
5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalıların Prime Esas Günlük / Aylık Kazançlarının Alt / Üst Sınırı İle Ödenecek Prim Tutarları
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Müfettişi
Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunları Açısından Mahalli İdareler
Altar Ömer ARPACI
Maliye Bakanlığı Gelirler Başkontrolörü
Bölgesel Kalkınma Ajansları
Kürşat ERSÖZ
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi
Türkiye’nin Kayıp Çocukları ve Yerel Yönetimler
Hakan AYDIN
SHÇEK Genel Müdürlüğü - Müfettiş
İhaleler İçin İlan Verirken İdarelerimiz Hangi Hususlara Dikkat Etmelidirler?
H. Bahadır BARÇIN
Sayıştay Denetçisi
Kamu Zararlarında Zamanaşımı
Ömer KÖSE
Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü
 
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Seçim kurulu başkanlığı tarafından başbakanlık Türkiye istatistik urumu başkanlığınca 31/12/2009 tarihi itibariyle resmi olarak ilan edilen ve adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) 2009 nüfus sayım sonuçlarına istinaden Milletvekillerinin illere göre dağılımı Yeniden belirlenmiştir.
2010 yılında 6772 Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılması ve 6452 sayılı kanunla 6212 sayılı kanunun 2’nci maddesinin kaldırılması hakkında kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin ödenme tarihleri belirlendi.
2010 yılında Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konuldu.
28/1/2010 tarih ve 5951 sayılı kanun ile 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda ve 5393 sayılı Belediye Kanununda değişiklik Yapıldı.
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usulleri Çevre ve Orman Bakanlığı Tebliği ile Belirlendi.
Kamu İhale Uygulama Yönet-melikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
YARGI KARARLARI
Haciz isteminin icra memurunca yerine getirilmesi zorunludur. İcra memurunun haczedilecek menkul, gayrimenkul ya da hakların hacze-dilip haczedilemeyeceği konusundabir takdir yetkisi yoktur. Bu husus, hacizden sonra borçlunun şikayeti üzerine, ancak mahkemece değer-lendirilir.
İl Özel İdareleri dış politika ile ilgili olarak yetkilendirilmediğinden, AB İhtisas Komisyo-nunun çalışmalarına devam etmesine ilişkin işlemin, açık yetki aşımı nedeniyle, hukuka aykırı olduğu,
Belediye Tarafından Düzenlenen Festivalin Televizyondan Yayımı Karşılığında Yapılan Ödemenin Bir Belediye Gideri Olarak Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı Hakkında
GENELGELER
- Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin
- Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi.
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
- İhalelere katılmaktan yasaklama kararı
Görüş:
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan personelin
disiplin İşlemleri
SİZDEN GELEN SORULAR VE CEVAPLAR KÖŞESİ
PRATİK BİLGİLER KÖŞESİ
 
 
 
DERGİMİZİN MART-2010 SAYISI İÇİNDEKİLER KISMI

  Belediye Başkan Vekili Ödeneği ve Meclis Üyeleri Arasından Görevlendirilen Başkan Yardımcısı Ödeneği -  Mustafa DÖNMEZ - İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Gen. Müd. Şube Müdürü 
 Yerel Yönetimlerde Dosyalama Sistemleri-  Metin ELBEYOĞLU -     Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü - Arşivist

  Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)’in, Uygulama ve Denetimine İlişkin Husular - Ali Tamer ÖZDEMİR - Sayıştay Başdenetçisi

 Hizmet İhalelerinde İşveren Sigorta Primlerinde Beş Puanlık İndirim Uygulamasında Karşılaşılan Bazı Sorunlar  - Av. Atilla İNAN -

 Sayıştay Denetçisi  (Emekli)

 Kamu İdarelerinde Harcama Süreci  - Burhan ORMANOĞLU - Devlet Bütçe Uzmanı

 

5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalıların Prime Esas Günlük / Aylık Kazançlarının Alt / Üst Sınırı İle Ödenecek Prim Tutarları  - Cumhur Sinan ÖZDEMİR - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Müfettişi  

Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunları Açısından Mahalli İdareler -Altar Ömer ARPACI - Maliye Bakanlığı Gelirler Başkontrolörü  

Bölgesel Kalkınma Ajansları - Kürşat ERSÖZ - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi

  Türkiye’nin Kayıp Çocukları ve Yerel Yönetimler - Hakan AYDIN - SHÇEK Genel Müdürlüğü - Müfettiş

İhaleler İçin İlan Verirken İdarelerimiz Hangi Hususlara Dikkat Etmelidirler? -Bahadır BARÇIN - Sayıştay Denetçisi

 Kamu Zararlarında Zamanaşımı  -Ömer KÖSE - Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü

 BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ KÖŞESİ
Seçim kurulu başkanlığı tarafından
 başbakanlık Türkiye istatistik urumu başkanlığınca 31/12/2009 tarihi itibariyle resmi olarak ilan edilen  ve adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) 2009 nüfus sayım sonuçlarına istinaden Milletvekillerinin illere göre dağılımı Yeniden belirlenmiştir.

  2010 yılında 6772 Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılması ve 6452 sayılı kanunla 6212 sayılı kanunun 2’nci maddesinin kaldırılması hakkında kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin ödenme tarihleri belirlendi.

  2010 yılında Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konuldu.

 

 28/1/2010 tarih ve 5951 sayılı kanun ile 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda ve 5393 sayılı Belediye Kanununda değişiklik Yapıldı.
 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usulleri Çevre ve Orman Bakanlığı Tebliği ile Belirlendi. 
 Kamu İhale Uygulama Yönet-melikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.  
YARGI KARARLARI
  Haciz isteminin icra memurunca yerine getirilmesi zorunludur. İcra memurunun haczedilecek menkul, gayrimenkul ya da hakların hacze-dilip haczedilemeyeceği konusunda  bir takdir yetkisi yoktur. Bu husus, hacizden sonra borçlunun şikayeti üzerine, ancak mahkemece değer-lendirilir.
 İl Özel İdareleri dış politika    ile ilgili olarak yetkilendiril-mediğinden, AB İhtisas Komisyo-nunun çalışmalarına devam etmesine ilişkin işlemin, açık yetki aşımı nedeniyle, hukuka aykırı olduğu,
 Belediye Tarafından Düzenlenen Festivalin Televizyondan Yayımı Karşılığında Yapılan Ödemenin Bir Belediye Gideri Olarak Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı Hakkında 
    GENELGE VE GÖRÜŞLER
 - Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin
 - Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi.
 - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
- İhalelere katılmaktan yasaklama kararı
-5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan personelin
 

  
NİSAN 2010 (SAYI 188)  SAYIMIZDA YER ALAN KONULARDAN BAŞLIKLAR
  

AF MI? NE GEREK VAR, TECİL FAZİNİ DÜŞÜK TUTALIM ALACAĞI TAHSİL EDEDELİM
Nevzat ŞAHİN-İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü
  
BELEDİYELERDE TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Ahmet KAZAN- Sayıştay Denetçisi
 
BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜNDE TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI, SUNULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 Ömer KÖSE-Muhasebat Kontrolörü
 
İHALE DÖKÜMANININ HAZIRLANMASINDA İDARELERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 Hilmi Bahadır BARÇIN-Sayıştay Denetçisi
 
KAMU İDARELERİNDE HARCAMA SÜRECİ-II
 Burhan ORMANOĞLU-Devlet Bütçe Uzmanı
 
İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR
 Av. M. Lamih ÇELİK-Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü
 
5510 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA
 Cumhur Sinan ÖZDEMİR -ÇSB -İş Müfettişi
 
"TAŞ ATAN ÇOCUKLAR" SORUNUNUN YEREL YÖNETİMLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Hakan AYDIN-SHÇEK Genel Müdürlüğü -Müfettiş
 
HAYVANLARI KORUMA KANUNU VE MAHALLİ İDARELER
 Ahmet SANDAL - İç Denetçi / Kamu Yönetimi Uzmanı
 
KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERİN MALLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA, KAMU GÖREVLİSİ GİBİ CEZALANDIRILMA VE ZİMMET SUÇU
 Mintez ŞİMŞEK -Türk Kızılay Müfettişi
 
4207 SAYILUYGULANMASINA DAİR ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ   KARARI
 
YARGI KARARLARI
Yargıtay Kararı:
Belediye Mallarında Devlet malı statüsüne alındığından kira sözleşmesi süresi sona eren davalının Belediyeye ait kiralarından tahliyesine ait karar (2886/75. Mad.)Göre Tahliye
Danıştay Kararı: 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 11 nci maddesinde belirtilen koşulların genel imar düzeni ve temel alt yapı hizmetleri yönünden gerçekleşmediği görüldüğünden bazı belediye ve köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak il belediyesi sınırları içine katılmasının uygun olmadığı hakkında karar
Sayıştay Kararı: 
- İl Jandarma Komutanlıklarının ÇTV Vergisi
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılan işlerde DV ve Karar Pulu Kesilmesi hk.
  
  
  
  
  
MAHALLİ İDARELER DERGİSİ  189. MAYIS SAYISI
  
İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ

  
Belediyelerde Performans Yönetimi ve Performans Denetimi 
Aydın SARI- Kamu Yönetimi Uzmanı
 
  
İç Kontrol Kavramı ve Kamu İç Kontrol Standartları
 Burhan ORMANOĞLU- Devlet Bütçe Uzmanı
  
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Üç Ana Unsuru: Risk Yönetimi, Bilgi Teknolojileri ve İç Denetim
Ahmet SANDAL- İç Denetçi- Kamu Yönetimi Uzmanı Etik Eğitimcisi
  
Belediyelerde Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi:
 Teori ve Mevzuat Açısından İncelenmesi
 Dr. Musa GÖK- İSKİ Genel Müdürlüğü Müfettişi
  
Belediye Alacaklarının Kredi Kartıyla Tahsili ve Emlak Vergisi Kredi Kartı Aracılığıyla Ödenmesinin Önemi
 Emrullah TÖREMEN- Gelir İdarisi Başkanlığı- Müdür
  
Mahalli İdareler Açısından Tahsil ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Uygulaması
 Atlar Ömer ARPACI- Maliye Bakanlığı Gelirler Başkontrolör
  
Mahalle/Köy Muhtarlarının Görevleri, Sosyal Güvenlik ve Sigorta Primleri
Cumhur Sinan ÖZDEMİR- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Müfettişi
  
  
5510 sayılı Kanun8a Göre İhale Makamlarının (İdarenin) Yükümlülükleri
 Ersin UMDU- SGK Müfettişi
  
  
Sayıştay Yargılamasında Küçük Miktarlardaki Sorumlulukların Payı ve Bu Konuda Alınması Gereken Önlemler
Atilla İNAN- Sayıştay Emekli Denetçisi
  
  
5940 Sayılı Yasayla İmar Yasasında Getirilen Diğer Yenilikler
Hüseyin BİLGİN- Denizli İdaresi Mahkemesi Hakimi
  
  
Aşırı Düşük Fiyat Sorgusunda Araçların Kiralama veya Amortisman Giderlerinin Fiyatlandırılması Sorunu
Nevzat ŞAHİN- İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü
  
  
Belediyelerin Sayısı ve Nüfuslarının İstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi
 Mustafa DÖNMEZ- Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
  
  
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Danıştay Beşinci Dairesi 25.5.2004 günlü, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesinin üçüncü fıkrasının, Anayasa’nın 38. maddesine aykırılığı savıyla iptalini istemiştir.
  
YARGITAY KARARI
MEVSİMLİK İŞÇİ
(4857 s. İş K.m. 11,53) Çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışılmakla birlikte çalışmanın yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan   işler mevsimlik iş olarak tanımlanır. Bir işyerinde her dönem iş faaliyetlerinde bulunuluyor, ancak bazı işçiler yılın belirli zamanlarında çalıştırıl-makta iseler, bu işçilerin mevsimlik olarak değil, aralıklı çalıştırıldıkları kabul edilmelidir.
 Mevsimlik işlerde yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanamaz. Bu nedenle mevsimlik işçi, yıllık ücretli izin kullanma veya buna dayanarak alacağı isteminde bulunamaz.
  
DANIŞTAY KARARI
 Belediyeden kiralama yoluyla mezbaha işleten şahıslardan hayvan kesim, muayene denetleme harcı alınamayacağı, ayrıca bu şahısların harcın tahsil edilmesine ilişkin sorumluluğu bulunmadığı hk.
  
SAYIŞTAY KARARI
….. Belediyesinde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, aynı Kanunun 146. madde-sine aykırı olarak ….. Belediyesi ile …… Sendikası arasında akdedilen sosyal denge sözleşmesine istinaden Ramazan Bayramı parası adı altında ödeme yapılması nedeniyle 30.400,00 YTL.ye tazmin hükmü verilmiştir.
  
  
GENELGE:
İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler      ve bunlara bağlı kuruluşların SGK’ya olan borçları hk. 

  
  
HAZİRAN 2010 (190. SAYI) DERGİMİZİN
İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ

  
AB Fonlarının Kullanımı 2007 - 2013 Dönemi İçin Oluşturulan Kurumsal ve İdari Yapılar
Burhan ORMANOĞLU -Devlet Bütçe Uzmanı
Belediyelerde Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi:
Teori v e Mevzuat Açısından İnceleme - II -
Dr. Musa GÖK-İSKİ Genel Müdürlüğü Müfettişi
 
Ülkemizde Gecekondu Sorunsalı ve Hukuki Boyutu
Metin GÜNDÜZ -Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Kontrolörü
Ali Aykut TENĞERLİ -Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Kontrolörü
 
Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Mümkün Mü?
Ömer KÖSE-Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörü
 
Belediye Meclis Üyelerinin “Suçtan Zarar Gören”Sıfatıyla Kamu Davasına Müdahilliği
Av. Özge ERSÖZ-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği
 
5957 Sayılı Yasada Düzenlenen İdari Para Cezaları ve Yargı Yolu
Hüseyin BİLGİN-Denizli İdare Mahkemesi Hakimi
 
Tabi Afetler Nedeniyle Emlâk Vergisi Muafiyeti ve Selden Zarar Görenler İçin Yapılacak Yardımlar Hakkında Kararname
Saim GÜREŞ-Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Müdür
 
5510 Sayılı Kanuna Göre Belediye Başkanlarının Sigortalılığı
Ersin UMDU-SGK Müfettişi
 
İş Sözleşmesi Feshinde Usul
Cumhur Sinan ÖZDEMİR- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi
 
Yeni Sayıştay Kanun Tasarısında İçtihatları Birleştirme Kanunu
Atilla İNAN- Sayıştay Emekli Denetçisi
 
Belediyelerde Taşıt ve İş Makinesi Alım, Satım ve Bağış İşleri
Mustafa DÖNMEZ- Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
 
 
 
 

MAHALLİ İDARELER AYLIK MESLEKİ VE MEVZUAT DERGİMİZİN TEMMUZ SAYISININ
İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ 
 
&n

İçerik Ağacı

Arşiv     2009-Dergiler     Aralık-2009     BELEDİYELERDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI     BELEDİYELERCE YAPILAN VERGİ TARHİYATI SONRASI MÜKE     YEREL YÖNETİMLERİN ÇOCUK SUÇLULUĞUNU ÖNLEMEDEKİ RO     KAMU DAVASI AÇILMASIYLA DOĞAN KAMU İHALELERİNDEN Y     İŞLETME BELGESİ VERİLMESİNDE USUL VE ESASLAR DEĞİŞ     HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİ İLE DEVLETİN HÜKÜM VE TAS     BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGITAY KARARI     YARGITAY KARARI 2     YARGITAY KARARI 3     İŞLETME BELGESİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATL     DANIŞTAY KARARI     DANIŞTAY KARARI 2     DANIŞTAY KARARI 3     KAMU İHALE KURULU KARARI     BAŞBAKANLIK GENELGESİ     ETİK KURULU KARARI     KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KARARI     GENELGE VE GÖRÜŞLERİ     SORU-CEVAP     SORU-CEVAP1     KENT STRATEJİSİ VE KENTSEL VİZYON     SORU-CEVAP2     SORU-CEVAP3     BELEDİYELERE BAĞLI TÜZEL KİŞİLİKLERDE HARCAM YETKİ     3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN BELEDİYELERCE UYGULANMA     BELEDİYELERİN YAPTIKLARI İHALELERE BELEDİYE ŞİRKET     PAZARLIK USULÜ İHALE VE BU USULDEKİ DAMGA VERGİSİ     MAHALLİ İDARELERİMİZİN EN ÇOK KULLANDIĞI DOĞRUDAN     SU ÜRÜNLERİ TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ YERLERİ İLGİ     Kasım-2009     ULUSAL KALKINMA ARACI OLARAK BELEDİYELERİN KAYNAK     YAPIM İŞLERİNDE UYGULAMA PROJESİ ÜZERİNE BİR İNCEL     MEMURLARDA VEKALET TABLOSU     İş Kanuna Göre Ücret ve Ücretin Ödenme Zamanı     İL ÖZEL İDARELERİNDE VEYA BELEDİYELERDE DAİMİ İŞÇİ     Belediyelerde işçi AlImının usul ve esasları     HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİ İLE DEVLETİN HÜKÜM VE TAS     Sayıştayca yapılan incelemeler sonucunda kamu zara     Spor Külüplerine Yardım     İşçi, kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden iti     Soru-Cevap     KASIM AYI PRATİK BİLGİLER     İNŞAAT ve TAAHHÜT İŞLERİNDE VERGİLEME ESASLARI     RÜŞVET SUÇUNUN UNSURLARI VE BENZER SUÇ TİPLERİNDEN     KAMU İDARELERİNİN TAŞINMAZ KİRALAMALARINA İLİŞKİN     BELEDİYELERCE ALINAN EĞİTİM HİZMETLERİ İÇİN YAPILA     İDARE HUKUKUNDA YETKİ SÖZLEŞMELERİ     ARSA TAKDİR KOMİSYONLARININ ÜYE YAPISINDAKİ DEĞİŞİ     SU ÜRÜNLERİ TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ YERLERİ İLE     Ekim-2009     5510 SAYILI KANUNA GÖRE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENE     DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA İMAR PLANLARI     KAMU DENETİMİNDE INTOSAI MESLEKİ AHLAK KURALLARI     Belediyelerin Denetim elemanlarınca denetlenmesi s     BELEDİYE BAŞKANININ ÖZLÜK HAKLARI- HARCIRAH     MAHALLİ İDARELERCE MALİ İSTATİSTİKLERİN HAZIRLANMA     YEREL YÖNETİMLERİN AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL YARDIML     YEREL YÖNETİMLERİN BELGE BİLGİ YÖNETİMİ     YEREL YÖNETİMLERDE BORÇLANMA     İTFAİYE PERSONELİNE VERİLEN YEMEK BEDELİNİN BELEDİ     İLANLARDAKİ HATALI HUSUSLARIN DÜZELTİLMESİ VE KAMU     BELEDİYELERİN ŞİRKETLERE İHALE ETTİĞİ YAPIM İŞLERİ     DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİNDE İHTİYACIN TEK KİŞİDEN KA     Eylül-2009     GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ     EYLÜL -2009 MEVZUAT FİHRİSTİ     BELEDİYELERDE ÇALIŞAN MEMURLARA İKRAMİYE UYGULAMAS     YEREL YÖNETİMLER VE AB HİBE PROGRAMLARI     KAMU YAPIM İŞLERİNDE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİNDE ...     4734 SAYILI YASADA DÜZENLENEN KAMU İHALE KURULU,     YENİ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE ÖNEMLİ HUSUSLAR     GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI     ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN BAŞARI ..     İDARE MAHKEMELERİNDE AÇILAN ...     Yargıtay Kararları- Su Aboneliği, Tüketim Miktarı     AYNI BÖLGEDEKİ BİRDEN FAZLA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ     GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME[     DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ     Yerel e-Demokrasi Programı     Gelir İdaresi Başkanlığı Görüşleri     Başkan Yardımcılığından Müdürlük Kadrosuna Atanma     Ağustos-2009     BELEDİYELERDE AVUKAT İSTİHDAMI VE AVUKATLARA ÖDENE     BELEDİYE VE İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN HUZUR, İZİ     ANAYASA MAHKEMESİ KARARI DOĞRULTUSUNDA ÖZÜRLÜ -ESK     İHALE HUKUKUNDA ARİTMETİK HATALARIN DEĞERLENDİRİLM     KAMU İHALELERİNDE FİYAT FARKI DOĞMASI DURUMUNUN DA     İHALEYE ŞİKAYET OLMASI DURUMUNDA MAHALLİ İDARELERİ     KURUMLARIN E-DÖNÜŞÜM ALGILAMALARI     5766 SAYILI YASA İLE VERGİ YASALARI DIŞINDAKİ YASA     5393 sayılı belediye kanununa göre belediye meclis     Devlet Memurluğuna AlInma     BELEDİYELERE AİT İŞLETMELERİN HAZIRLAMASI GEREKEN     KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA EĞİTİM HİZMETİ     1608 sayılı Yasa ile ilgili Mahkeme Kararları     KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMESİ     ÖZEL GÜVENLİK ELEMANLARINA, ZABITA HİZMETLERİNİN G     Belediyede çalışan memurların çocuklarına ait kreş     Temizlik firmasının bazı elemanlarını mesai saatle     BİR KISIM HİZMET İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULA     BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ     Temmuz-2009     MAHALLİ İDARELERDE BÜTÇE ÇAĞRISI VE BÜTÇE HAZIRLAM     BELEDİYELERDE SAVUNMA SEKRETERLİĞİ VE SAVUNMA UZMA     STRATEJİK PLAN HAZIRLAMASI     Özetle İç Denetim Mevzuatı     BELEDİYE BAŞKANININ DÜĞÜNLERDE ALTIN TAKMASI[1]     Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel     Danıştay Kararları     Stratejik plan hazırlama çalışmalarının etkin bir     DÜĞÜN VE TÖRENLER İÇİN BELEDİYE BÜTÇESİNDEN ÇEŞİTL     BELEDİYE ADININ VE BELDE ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İŞL     EĞLENCE FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN GÜRÜLTÜ ŞİKAY     TÜRKİYE ve TÜRK DÜNYASINDA YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİ     SİGORTA PRİMİNE TABİ OLAN OLMAYAN KAZANÇLAR     MUAYENE KATILIM PAYI UYGULAMASINDA SON DURUM     KAMU İHALE KANUNUNUN DA YENİ BİR ALIM DÜZEN     İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER ÜZERİNE GENEL BİR     Haziran-2009     İşyeri Aracıyla Kaza Yapılması İşten Çıkarmak İçin     YAZ AYININ GELMESİYLE HAŞERELERLE MÜCADELELER DE B     İl Genel Meclis Üyesi Harç niteliğinde ücret tarif     Mahalli idare birlikleri organları seçimi     İstisnai Kadroya Atananların Aday Memurluk Süreci     Belediyelerin yakası bir araya gelmiyor     Geçici Olarak Belediye Başkanlığı Görevinde Buluna     İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına ve onun di     Kıdem tazminatı ve zorlayıcı sebep     İHALE SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM: DİNAMİK ALIM SİSTEMİ,     İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNUN TARİHİ SÜREÇ İÇER     Muhasebe Yetkililerinin Ödeme Emri Belgesi Üzerind     GELİR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN BEL     KAMU İDARE VE MÜESSESELERİ İLE İKTİSADİ KAMU MÜESS     TURİZM YEREL YÖNETİMLERİN YENİ BİR AÇILIM ALANI OL     İÇ KONTROL SİSTEMİ ve OLUŞTURULMASI     BELEDİYE BAŞKANLARINA VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE     Mayıs-2009     5510 SAYILI KANUNDA BELEDİYE VE ÇALIŞANLARI İLE İL     SİGARA İÇME YASAĞININ UYGULANACAĞI YENİ YERLER     Belediye Zabıta Yönetmeliği,4207 sayılı Kanun Hükü     YOL GİDERİ,AYNI YERLEŞİM YERİNDE TEDAVİ     BANKA ŞUBELERİ İŞYER İAÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT ALIR     BELEDİYELER İŞ VE HİZMETLERİNİ DÖNER SERMAYE İŞLET     SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ-GENELGE     Sorulara-Cevaplar     4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN     KAMU MUHASEBE SİSTEMİNDE EMANET HESAPLARI ( I )     2009 YILINDA BELEDİYELERDE ÇALIŞTIRIŞACAK SÖZLEŞME     BELEDİYELER TARAFINDAN DOLDURULAN DOLGU SAHALARINI     DEMOKRATİK YEREL YÖNETİMLERDE İDARİ DENETİM     BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE TANINAN VERGİS     GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN BELEDİYELERE VERİL     2009 YILINDA ARSA VE ARAZİ TAKDİRLERİNİN YENİDEN Y     Nisan-2009     BELEDİYELERDE VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINDAKİ S     İNDİRİMLİ(SIFIR) EMLAK VERGİSİ 2009 YILINDA DA DEV     BELEDİYE BAŞKANININ ÖZLÜK VE SOSYAL HAKLARI     MAHALLİ İDARELERDE BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE BU İŞLEM     5510 SAYILI KANUNDA BELEDİYE VE ÇALIŞANLARI İLE İL     ASKER AİLELERİNE YARDIM YAPILABİLİR Mİ?     TAŞITLARIN ELDEN ÇIKARILMASI     İnternetten Alınan Vergi Borcu Yoktur Yazısının Ka     İMAR KANUNUNUN 32. MADDESİ UYARINCA YIKTIRILMASI V     MALİYE BAKANLIĞINDAN İZİN ALINMADAN ENCÜMEN KARARI     İşçilere Pazar mesai ücreti ve fazla mesai ücretin     BELEDİYE BÜTÇELERİNDE YAPILABİLEN DEĞİŞİKLİKLER VE     BAĞIMSIZ BÖLÜME EKLEME YAPILMASI     İmar Kanunu Olmayan Yerde Yapılan Yapı     5393 sayılı kanuna göre belediye ENCÜMENİ VE ÖZLÜK     BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE KANUN HÜKMÜ GEREĞİ OLARA     İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPILACAK TEMSİL,AĞIRL     YEREL YÖNETİMLERDE RİSK ODAKLI DENETİM     KAMU İHALE HUKUKUNDA TEBLİGAT     4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İSTİSNALARI GENİŞ     Üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından ver     MART-2009     İMAR PLANLARIYLA OLUŞAN KENTSEL RANTIN KAMUYA KAZA     İş Kanununda 2009 Yılında İdari Para Cezası Uygula     KOOPERATİF ORTAKLARININ BİNA VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ     Yürürlükte Bulunan Toplu İş Sözleşmesinde Taraflar     SU BORÇLARI AFFEDİLEBİLİR Mİ     BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI KADROSU 3. DERECEYE Ç     1. DERECE DOĞAL SİT ALANI İÇİNDE BULUNDUĞU İÇİN EM     ENERJİ VERİMLİLİĞİ     2009-PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TE     Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Pl     Türkiyede üretilen mal ve hizmetlerin terci     DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 5 BORÇLANMA MA     KAMU İDARELERİNİN VADELİ ÇEK VERMELERİ MÜMKÜN MÜ?     Haklı Nedenle Fesih - Kıdem Tazminatı     KAMU KONUTLARI HARCAMALARI     VAKIFLARIN, SEÇMEN VATANDAŞIN OYUNU ETKİLEYEBİLECE     Sorular-Cevaplar     Hukuk Fakültesi mezununa avukatlık görevi verilmes     5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGO     4207 SAYILI KANUN İLE 5727 SAYILI KANUN DUMANSIZ B     YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARINA İLİŞ     TURİZM ALT YAPI HİZMET BİRLİKLERİ     2009 YILI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI     ŞUBAT-2009     BELEDİYELER İLE İL ÖZEL İDARELERİNDE GELİR TAHAKKU     BELEDİYELERİN YURT DIŞI İLİŞKİLERDE UYMALARI GEREK     5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU İLE İLİŞKİSİ VE BU İ     BELEDİYELERDE VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINDAKİ S     DANIŞMANLIK TEDBİRİ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE     EVLENEN İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ     SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENECEK BOR     KORUMA AMAÇLI İMAR PLANININ HAZIRLANMASI SÜRECİ     KAMU İHALE KANUNU KAPSAMI DIŞINDA KAMU YAPIM İŞLER     4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda İstisnalar, Tanım     BELEDİYELERE GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA YAPILAN B     ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ 2009 YILINA A     3194 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALL     KABAHATLER KANUNU İLE İLİŞKİSİ VE BU İŞLEMLERİN MU     BELEDİYE ÖZ GELİRLERİ, BELEDİYE GELİRLERİ KANUN TA     OCAK-2009         BELEDİYELERDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI         BELEDİYELERCE YAPILAN VERGİ TARHİYATI SONRASI MÜKE         YEREL YÖNETİMLERİN ÇOCUK SUÇLULUĞUNU ÖNLEMEDEKİ RO         KAMU DAVASI AÇILMASIYLA DOĞAN KAMU İHALELERİNDEN Y         İŞLETME BELGESİ VERİLMESİNDE USUL VE ESASLAR DEĞİŞ         HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİ İLE DEVLETİN HÜKÜM VE TAS         FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ         İhaleyi yapan idarenin ita amirleri ihaleye katıla         SPOR KULÜPLERİNE YARDIM YAPILMASI         KAMU YARARI OLMAYAN DERNEĞE YAPILAN YURTDIŞI GEZİS         İŞLETME BELGESİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI         KAMU İHALE KURULU KARARI         TÜRKİYEDE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZ         5 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğunu erken emeklilik         Kamu Görevlisinin Veda Gecesi Düzenlenmesi ...         İnşaat Sahası İçindeki Hafriyatın Yine İnşaat Saha         KENT STRATEJİSİ VE KENTSEL VİZYON         BELEDİYELERE BAĞLI VEYA BELEDİYELERİN KURDUKLARI T         3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN BELEDİYELERCE UYGULANMA         BELEDİYELERİN YAPTIKLARI İHALELERE BELEDİYE ŞİRKET         PAZARLIK USULÜ İHALE VE BU USULDEKİ DAMGA VERGİSİ         MAHALLİ İDARELERİMİZİN EN ÇOK KULLANDIĞI DOĞRUDAN         SU ÜRÜNLERİ TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ YERLERİ İLGİ     2010-Dergiler     2010 YILI İÇİNDEKİLER     ŞUBAT-2010     YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL HİZMETLER EKSENİNDE DEĞE     ARSA VERGİ DEĞERİ BİNA VERGİ DEĞERİNDEN FAZLA OLAN     BELEDİYE BAŞKANLARI ÖDENEKLERİ     BELEDİYELERDE KDV İADESİ     AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE     Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü     Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü     Bayındırlık Bakanlığı Genelgesi     Kira Sözleşmesinin Bitim Tarihinde Kiracı Belediye     KRİZ DOLAYISIYLA İŞ SÖZLEŞMESİN TEK TARAFLI FESİH     Trafik akışına uygun olmayan yükseklikte bulunan l     YÖNETİM KÜLTÜRÜNDEKİ DEĞİŞİMLER SÜRECİNDE YEREL YÖ     Soru-Cevaplar     Seçim Dolayısyal İstifa Eden Kamu Görevlisinin Tek     Tellallık Harcı Hk.     MAHALLİ İDARE BİRLİK BAŞKANI VE SEÇİLMİŞ ÜYELERİNİ     BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE İŞLETMELERİ     KENTLERİMİZDE OLUŞAN KAÇAK YAPI BİR MEVZUAT PROBLE     2B ALANLARININ HUKUKİ VE EKONOMİK BOYUTU İLE BU AL     OCAK--2010     2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNUN     BELEDİYE PARA CEZALARINDA SON DURUM     3194 Sayılı KANUNU İDARİ MÜEYYİDELER BAŞLIKLI 42.M     BÜTÇENİN UYGULANMA SÜRECİ     MART-2010     BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ÖDENEĞİ VE MECLİS ÜYELERİ A     SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ     Güncel Konularda Sorular ve Cevaplar     TÜRKİYENİN KAYIP ÇOCUKLARI VE YEREL YÖNETİM     İHALELER İÇİN İLAN VERİRKEN İDARELERİMİZ HANGİ HUS     MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ YENİDEN BELİRLENDİ.     Yapılan Bazı Değişikliklerden Özetler     MEVZUAT FİHRİSTİ     Haciz isteminin icra mamurunca yerine getirilmesi     İl Özel İdareleri dış politika ile ilgili olarak y     BELEDİYE TARAFINDAN DÜZENLENEN FESTİVALİN TELEVİZY     İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı     YEREL YÖNETİMLERDE DOSYALAMA SİSTEMLERİ     İhalelere katılmaktan yasaklama kararı     Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosy     KÖYLERİN ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ PROJESİ (KÖYDE     HİZMET İHALELERİNDE İŞVEREN SİGORTA PRİMLERİNDE BE     KAMU ZARARLARINDA ZAMANAŞIMI     KAMU İDARELERİNDE HARCAMA SÜRECİ VE ÖN MALİ KONTRO     5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalıların Prime Esas     KURUMLAR VERGİSİ ve KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNLARI     BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI     NİSAN-2010     HAYVANLARI KORUMA KANUNU VE MAHALLİ İDARELER     TAŞ ATAN ÇOCUKLAR SORUNUNUN YEREL YÖNETİMLER     5510 Sayılı Kanuna Göre Ölüm Aylığına Hak Kazanma     İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE UYULMASI GEREKEN     Kamu İdarelerinde Harcama Süreci ve Ön Mali -II     İHALE DOKÜMANININ HAZIRLANMASINDA İDARELERİMİZİN .     BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜNDE TEKLİF...     BELEDİYELERDE TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN G ..     Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Mallarına Kar ..     Af mı? Ne Gerek Var, Tecil Faizini Düşük Tutalım,     4207 Sayılı Kanun Uygulaması (para cezaları)     5393/11. Md. (Danıştay Kararı)     2886/75. Tahliye     Jandarma Karakol Komutanlığının ÇTV'si     Genelgeler (Başbakanlık Genelgeleri)     Sorulara-Cevapar     MAYIS-2010     5940 sayılı Yasayla İmar Yasasında Getirilen Diğer     SAYIŞTAY YARGILAMASINDA KÜÇÜK MİKTARLARDAKİ     5510 SAYILI KANUNA GÖRE İHALE MAKAMLARININ     Mahalle / Köy Muhtarlarının Görevleri, Sosyal     TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE TEVSİK ZORUNLULUĞU     BELEDİYE ALACAKLARININ KREDİ KARTIYLA TAHSİLİ VE     BELEDİYELERDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS     İÇ KONTROL KAVRAMI VE KAMU İÇ KONTROL STANDAR     YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ ÜÇ ANA UNSURU     ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: TEORİ ve MEVZUAT     Aşırı Düşük Fiyat Sorgusunda Araçların Kiralama     BELEDİYELERİN SAYISI VE NÜFUSLARININ İSTATİS ...     ANAYASA MAHKEMESİ KARARI     MEVSİMLİK İŞÇİ     Belediyeden Kiralama Yoluyla Mezbaha İşleten     Memurlara Bayram Parası Ödemesi     İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile     Soru-Ceva Köşesi     HAZİRAN-2010     AB FONLARININ KULLANIMI 2007-2013 DÖNEMİ İÇİN     BELEDİYELERDE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME     ÜLKEMİZDE GECEKONDU SORUNSALI VE HUKUKİ BOYUTU     Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınm     Bld.Mec. Üy. Suçtan Zarar Gören Sıfatıyla Kamu D.     5957 sayılı Yasada Düzenlenen İdari Para Cezaları     Tabii Afet Nedeniyle Emlak Vergisi Muafiyet ve Sel     5510 SAYILI KANUNA GÖRE BELEDİYE BAŞKANLARININ S.     İş Sözleşmesinin Feshinde Usul     YENİ SAYIŞTAY KANUN TASARISINDA İÇTİHATLARI BİR.     TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ ALIM, SATIM VE BAĞIŞ İŞLERİ     E-Devlet ve e-İçişleri     Entegre Sınır Yönetimi (Başbakanlık Genelgesi)     Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğin     Gayri Müslim (Başbakanlık Genelgesi)     Kültür ve Tabiat Var. Kor.Kararı (Kurul Kararı)     Mevzuat Fihristi     TEMMUZ-2010     ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ NE GETİRİYOR     YENİ HAL YASASINA GÖRE HAL RÜSUMU     MAHALLİ İDARELERDE ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİ     KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İÇİN UYGULANAN EMLAK     Il genel meclisi ile il encümeninin fonksiyonel ..     GAYRİMENKUL MAL VE HAKLARIN SATIŞ VE KİRAYA ...     Mülkiyeti Belediyeye Ait Olan Taşınmazların     KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DİNAMİKLERİ     HİZMET ALIM İHALELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN..     ATIK YÖNETİMİ VE BELEDİYELER     5510 Sayılı Kanuna Göre Malullük Sigortası ve Malu     Devlet Memurları Özlük Hakları (Bunları Biliyonuz)     Mevzuat Fihristi (20.06.2010-20.07.2010)     Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler (Maliye Bakanlığı)     Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uyg (M.Bak Genelge)     Muhtarların Etik Sözl.İmz. (Görüş)     Şehit Ailelerine İnd. Su Tarifesi (Görüş)     5261/14 md.5.fık İptali (Anayasa Mah.Kararı)     Ruhsatsız Yapılan Binanın İmar Kirl. (Yargıtay K.)     Alt ölç. plan. üst ölçekli plan. (Danıştay Kararı)     Belediye tarafından düzenlen (Sayıştay K.)     Etik Kurulu Kararı     Soru-Cevap Köşesi     AĞUSTOS 2010     YEREL YÖNETİMLER PERSONELİ İÇİN STRES ANALİZİ     5018 SAYILI KANUN ve MUHASEBE UYGULAMALARI     MALİ SAYDAMLIK, HESAP VERME SORUMLULUĞU VE FAAL     BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI ALEYHİNE MÜLKİ İDARE     HİZMET ALIM İHALELERİNDE İHALE SÜRECİ VE KARŞILAŞI     Yıllık Ücretli İzin Uygulaması ve Birikmiş İşçi İz     BELEDİYELERİN DAVA KONUSU OLAN PARASAL UYUŞMAZLIK     BELEDİYELER VE KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKEL.     AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI VE BU TEKLİFLERİN     TEMSİL, TÖREN, AĞIRLAMA VE TANITIM GİDERLERİNİN     KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ     Kamu İç Kontrol Std. Tebl. Çerçevesinde Bilgi ve B     BANKA PROMOSYONLARI     Mevzuat Fihristi     Memurlar Tarafından Yürütülmesi Gereken İşl.     İLLER BANKASI DÜZENLEME ORT. PAYI     Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı inşaat     Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanına gir.     Su Kalitesi Yönetimi (Genelge -Başbakanlık)     Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu (Gen-Başbakanlık)     Sayıştay Yargılamaları (Genelge)     Cenaze Nakil Araçları (Genelge)     Ücretsiz Seyahat Kartı (Genelge)     SORU-CEVAP     EYLÜL-2010     Belediye Taşınmazları Satışında Uyulacak Usuller     BELEDİYELERCE DERNEKLERE YARDIM YAPILMASI     BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN, 8 OCAK 2003 TARİHLİ MALİYE     KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNDE İHALE SÜRECİ     TEKLİFLERİN YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE OLMASI HAL     KAMU İHALELERİNDE GEÇİCİ TEMİNAT     HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİ HİSSELİ OLARAK     KONUT ALMA KARARI ve BU KARAR SONRASINDA     VATANDAŞLARI HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRM     Yerel Yönetimlerle İşbirliğine Etkili Bir K.: TİKA     HESAP VERME SORUMLULUĞU     AVUKATLIK HİZMETİNİN SATIN ALMA YOLUYLA     FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA VE BİLGİ BELGE YÖNETİMİ     KAMU İHALELERİNDE SÖZLEŞMELER     MEVZUAT FİHRİSTİ     İZİNSİZ KUM OCAĞI ÇALIŞTIRMAK     DANIŞTAY KARARLARI     CEP TELEFONU KONTÖRÜ ALINMASI     GENELGELER     SORU-CEVAPLAR     EKİM-2010     Içindekiler-ekim     BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARININ ATANMASI,     BELEDİYELERDE ARŞİVLERİN ÖNEMİ     BELEDİYELERİMİZDE ARŞİVCİ İSTİHDAMI     AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ     4483 SAYILI KANUNDA RET VE ÇEKİNME HALİ     KAMU DAVASI AÇILMASIYLA DOĞAN KAMU İHALELERİNDEN     Kamu İç Mali Kontrol Sisteminde Merkezi Uyumlaş     5510 Sayılı Kanuna Göre Genel Sağlık Sigortasından     5510 SAYILI KANUNA GÖRE İŞKAZALARINDA İŞVERENİN S     DEVRE MÜLK SAHİBİ KİŞİLER İNDİRİMLİ EMLAK VERGİSİ     AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN YEREL YÖNETİMLER ÜZERİN     ÜLKEMİZDE MEZARLIKLARIN İDARESİNE İLİŞKİN HUKUKİ D     ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) UYGULAMA     20.09.2010 20.10.2010 TARİHLERİ ARASINDA RESMİ G     Danıştay Kararı (Soruşturma İzni)     (Sayıştay K) Tarım K Koop yapılan ödemelerden damg     Genelgeler     SORU-CEVAP KÖŞESİ     KASIM-2010     ELEKTRONİK KAMU ALIMLARIN PLATFORMU (EKAP)     İş Kanununa Göre Kıdem Tazminatı Uygulaması     BİTLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ     İŞÇİ VE MEMUR SENDİKALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ     KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ     BELEDİYELER BÜTÜNCÜL (ENTEGRE) KATI ATIK YÖNETİM     UYGULAMADA KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA KARARLARIN     AFET YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN     DEVLET MEMURLARI KANUNU DEĞİŞİYOR (MU?)     SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK     ÇEŞİTLİ GENELGELER     Banka Kredi Borcunun Geri Ödenmesinde Damga Vergis     Bayram ve diğer özel günler için kutlama mesajl     Doğuma Dayalı Borçlanma     Danıştay Kararları /Banka Promosyonu/Meclisin Gör.     İÇİNDEKİLER-KASIM-2010     ARALIK-2010     TEMİZ HAVA EYLEM PLANI     KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ VE BELEDİYELER     RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI     DOĞUM BORÇLANMASI     Sosyal HizmetYönetişim Uygulamalarının Yansımaları     DÜZELTİCİ İŞLEM KARARINDAN SONRA İDARE İHALEYİ İPT     İş Kanuna Göre İşe İade Davaları ve Sonuçları     MAHALLİ İDARELERDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ     KOOPERATİFLERDE BİNA İNŞAAT HARCI MUAFİYETİ     MEMURUN MUHAKEMATINDA (4483) KARARLARIN KESİNLİĞİ     Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)     KENTGES BÜTÜNLEŞİK KENTSEL GELİŞME STRATEJİSİ VE     YOLSUZLUĞUN BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN     2008-Dergiler     Ocak-2008     20008-PARA CEZALARI     2008 YILI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI     2008 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ UYGULAMASI     BELEDİYE KANUNU İLE İLGİLİ YENİ ANAYASA MAHKEMESİ     YATIRIM VE İSTİHDAM TEŞVİĞİNDE ENERJİ DESTEĞİ UYGU     SERMAYE ŞİRKETİ ORTAKLARININ ŞİRKETTEN AYRILMALARI     BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI     KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE DÜZENLENECEK SSK BORCU YO     ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE UYGULAMASI     İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ K     MAHKEME KARARLARI     İHALE YASAKLARI (GENELGE)     SORULAR VE CEVAPLARI     Şubat-2008     1608 SAYILI [1] UMURU BELEDIYEYE MÜTEALLIK AHKÂMI     İDARELERİN KAMU İHALE SÖZLEŞMLERİNİ DEVRİ     3091 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN KARARLARIN     AMORTİSMAN UYGULAMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER     YASA İLE YEREL YÖNETİMLERİN KARAR ORGANLARI OLAN     TEMİZLİK İHALELERİNDE YAKLAŞIK MALİYETİN     KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK     İNDİRİMLİ(SIFIR) EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI 2008     ENCÜMEN TOPLANTILARINA KATILAN ÜYELERE VERİLECEK     BELEDİYELERDE MECLİS DENETİMİ     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     SORULARA-CEVAPLAR     Mart-2008     HASTA SEVK KAĞITLARI     TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREV VE ...     Iller bankasın aktarılan belediye payının haczi     VERGİ KANUNLARINDA BELEDİYELER     İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI     KALKINMA AJANSLARI     SORU-CEVAP     Il özel idarelerinin karar organı: il genel meclis     BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI     BELEDİYELERİN KURULMASINA VE KAPATILMASINA İLİŞKİN     KAMU ZARARLARININ TAHSİL ŞEKİLLERİ     YAŞLI VE ÖZÜRLÜ REHBERİ     İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜT.YER ALAN BLD. YAP.YRD.     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     Nisan -2008     MUHASEBE İŞLERMLERİNDE YAPILAN HATALAR -I     IHALE DÖKÜMANIN ÖNCELIK SIRASI     AFİŞ ASMA KABAHATİ     YEREL YÖNETİMLER VE JEOTERMAL     ÖZÜRLÜLERE SAĞLANAN EMLAK VERGISI KOLAYLIĞI     TÜRK KAMU DENETİM SİSTEMİ VE YEREL YÖNETİMLER     2008 YILI İÇİN GÜNCELLENEN DEĞERLER     (PLEBİSİTE) DAİR USUL VE ESASLAR     BELEDİYELERDE NÜFUS ÖLÇÜTÜNE GÖRE YAPILAN ÖZLÜK     IŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA İŞVERE     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     SORULARA -CEVAPLAR     GENELGE VE GÖRÜŞLER     Mayıs -2008     KAMU TARAFINDAN BAZI HİZMET ALIMLARI VE İŞGÜCÜ T     MUHASEBE İŞLERMLERİNDE YAPILAN HATALAR - II     MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ     KAMUDA ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ÖNEMİ     İNŞAAT RUHSATLARI AÇISINDAN KAZANILMIŞ HAK DURUMU     BELEDİYE HİZMET BİNALARINDA SİGARA İÇME YASAĞI     İL ENCÜMENİNİN BAŞKAN VE ÜYELERİNE     İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA KARŞI YARGISAL     BÜYÜKŞEHİRLERDE BASİT USULDE VERGİLENDİRME UYGU ..     YARGI KARARLARI     BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?     MEVZUAT FİHRİSTİ     GENELGE VE GÖRÜŞLER     Haziran-2008     5766 SAYILI KANUNUN BELEDİYELER AÇISINDAN İRD.     MUHASEBE İŞLERMLERİNDE YAPILAN HATALAR-III     KAMU İHALELERİNDEN YASAKLI OLUNUP OLUNMADIĞININ     DİLENCİLİK KABAHATİ     DEVİR VE TESLİMLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ     5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU ÇERÇEVESİNDE ...     BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİ ...     KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK İNTİKAL EDEN ..     KATILMA PAYLARINA KARŞI DAVA AÇILMASI VE BİR YARGI     MEMURLARDA EMEKLİLİK     YARGI KARARLARI     SORULARA-CEVAPLAR     GENELGE VE GÖRÜŞLER     Temmuz-2008     KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE TAŞINMAZ KULLANDIR     ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE BELEDİYELER     İÇME SULARI (GENELGE)     MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE UYGULANAN ....     BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ,     BELEDİYELERİN İHALELERE İSTEKLİ OLARAK KATILMAS     Derhal Fesih Hakkını Kullanmada 6 Günlük Süre     ARAÇLARIN AĞIRLIK VE BOYUT KONTROLLERİ     EMRE AYKIRI DAVRANIŞ KABAHATİ     GÖREV TAZMİNATI: DANIŞTAY KARARLARI ...     YARGI KARARLARI (Bunları Biliyor Muydunuz Köşesi)     YARGI KARARLARI     SORULARA-CEVAPLAR     Görüş (İnternet Sağlayıcılarına İ. Par. Cezası)     Ağustos-2008     BELEDİYELER TARAFINDAN HAZIRLAMASI GEREKEN ...     KAMU İHALE KANUNU AÇISINDAN MÜCBİR SEBEP     GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ     BEDELSİZ TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ     HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ ..     GAYRİMENKUL ALIM, SATIM VE TRAMPA YÖNTEMLERİ     TRANSFER HARCAMALARI VE ANALİTİK BÜTÇE     BELEDİYE MALLARI VE HESAPLARININ HACZİ ...     KAMU KİRALAMALARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ     BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?     YARGI KARARLARI     Çevresel Gürültünün Kontrolü     ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR (Eşit İşe Eşit Ücret)     İmar Uygulamaları Hakkında Genelge (2008/2)     YEMEK YARDIMI     SORULARA-CEVAPLAR     Eylül-2008     DEVLET MEMURLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI     MEMURİYETİN SONA ERMESİ (ÇEKİLME)     EĞLENCE VERGİSİ     KÖY VE BELEDİYE TÜZEL KİŞİLİĞİNİN KALDIRILMASI     İLLER BANKASI ORTAKLIK PAYI ÖDEMELERi DAMGA V ..     5620 Sayılı Kanunun Hakkındaki Yargı Kararı     PAZARLIK USULÜ İLE İHALEDE İDARECE ÖNGÖRÜLEMEYEN..     DEVLET,İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERE ...     DEVLET MEMURLARININ TİCARET VE DİĞER KAZANÇ GET...     AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ VE BELEDİYELER     Vekaleten atanan memurları mal beyanı vermek ...     İŞVERENLERCE TUTULACAK KAYIT VE BELGELER     Seçim Kurulu Kararı     YARGI KARARLARI     Fazla süre için huzur hakkı ödenmesi     İtfaiye ve Zabıta Memuru (Genelge)     SORU-CEVAP KÖŞESİ     Ekim-2008     Belediyelerde Stratejik Plan ve Performans     PETROL PİYASASINDA LİSANS UYGULAMASI     PLANSIZ ALANLARDA UYGULANACAK İMAR İŞLEMLERİNE...     DEVLET MEMURLARININ İKİNCİ GÖREV YASAĞI     4734 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN İHALELERDE ...     Belediyeler Toplu İşçi Çıkarımını Bildirmek ...     BELEDİYELERİMİZİN ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ..     SİGARA İÇME YASAĞINA İLİŞKİN GÖREVLERİ     BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜNDE DİKKAT     İLLER BANKASINA ÖDEMELERİ GEREKEN ORTAKLIK PAY     SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİ HAKLAR     YARGI KARARLARI     İdari Para Cezasında İade -Genelge Maliye Bakanlığ     GÖRÜŞLER (İçişleri Bakanlığı)     BELEDİYELERDE AÇIKTAN ATAMA (Görüş)     Tasarruf tedbirleri (Maliye Bakanlığı)     Emekli Belediye Başkanlarına Getirilen Yeni Haklar     Belediye Meclis Kararları     SORULARA-CEVAPLAR     Kasım-2008     YAPIM İHALELERİNDE UYGULANAN KDV     YÜKLENİCİ ŞİRKETİN BORCUNDAN DOLAYI     BELEDİYELERDE TEMSİL TÖREN VE AĞIRLAMA     İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASINDA SÜREÇ BAZLI     BÜTÇEDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER     İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ     İMARLA OLUŞAN RANTIN KAMUYA KAZANDIRILMASINDA     BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER     SİGORTALILAR AÇISINDAN İŞ KAZASI     DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ     SAĞLIKTA YENİ UYGULAMALAR     Yargı Kararları     5393-49.MAD. SÖZL.PERSL. EK ÖDEME     SORULARA-CEVAPLAR     Aralık-2008/ Ocak-2009 (Ortak Sayı)         ORTAK GİRİŞİMLERDE İHALE DOKÜMANININ SATIN ...         PAZARLIK USULÜ İLE İHALEDE MAL VE HİZMET ALIMLARI         MAHALLİ İDARELER BÜTÇELERİYLE MERKEZİ YÖNETİM         5766 SAYILI YASA İLE VERGİ YASALARINDA GETİRİLEN         SAYFİYE BELDELERİNİN KAYNAK MESELESİNE GÜNCEL BİR         İDARİ YAPTIRIMLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI         KAMU İHALELERİNDE DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ II         YEREL YÖNETİMLER VE İSKÂN KANUNUNUN UYGULAMASI         DEVLET MEMURLARINA YAPILAN SOSYAL DENGE ÖDEMELERİ         KÖYE DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENİLEN BELDE BELEDİYELERİ         RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK         BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN YÖNETİM VE DENETİM         BELEDİYELER TARAFINDAN BAĞLI KURULUŞLARA YAPILAN Y         5510 Sayılı .... GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ     2007-Dergiler     Ocak-2007     2007 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNUN     2007 -2009 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ     BELEDİYE BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ ÖDENEĞİ     BELEDİYELERDE KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU VE İŞLEVİ     13.06.2006 TARİH VE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ..     İNDİRİMLİ(SIFIR) EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI     657 SAYILI KANUN UYARINCA MEMURLARA YAPILAN...     YEREL VERGİLERDEN BEKLENEN FONKSİYONLAR VE YARAR..     ELEKTRONİK KARTLI SU SAYAÇLARININ BELEDİYELERDE...     AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM)NE BAŞVURU..     YARGITAY KARARLARI     GENELGELER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Şubat-2007     MERKEZİ İDARENİN MAHALLİ İDARELER ÜZERİNDEKİ ...     FAALİYET RAPORU DÖNEMİ VE BELEDİYELER     İHTIYAÇLARIN DOĞRUDAN TEMIN YÖNTEMIYLE......     YEREL YÖNETİMLERİN HİZMETTE ETKİNLİKLERİNİN....     BELEDİYELERDE ÖN MALİ KONTROL UYGULAMALARI     SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE GÖREV..     BELEDİYELERİN TRAFİK VE ULAŞIMLA İLGİLİ GÖREVLERİ     BİLGİ EDİNME HAKKI     5393 bazı mad. yürürlüğü durdurma (ANY)     GENELGELER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Mart-2007     AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI VE TÜRKİYE     MERKEZİ İDARENİN MAHALLİ İDARELER ÜZERİNDEN...     NORM KADRONUN YÖNETMELİKLE YENİDEN DÜZENLENMESİ     DİLEKÇE HAKKI VE KULLANIMI     BELEDİYELERDE İHTİSAS KOMİSYONLARI KURULMASI     SOSYAL SİGORTA PRİM TAHAKKUKU VE HİZMET KAZANIMI..     BELEDİYELERDE İHALE YETKİLİSİ KİMDİR?     İÇ DENETİMDE ETİK VE MESLEK AHLAK KURALLARI     Nisan-2007     MEMURLARIN YER VE GÖREV DEĞIŞIKLIĞI SURETIYLE...     MERKEZİ İDARENİN MAHALLİ İDARELER ÜZERİNDEN YET...     NORM KADRONUN YÖNETMELİKLE YENİDEN DÜZENLENMESİ     5018 SAYILI KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ HARCAMA SÜRECİ, ....     MUHASEBE YETKİLİSİNİN SORUMLULUĞU SORUNSALI     BELEDİYELERDE 31 ARILIKDA İTİBARİYLE DÜZENLENEN...     2007 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ UYGULAMASI     KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDEN ALINACAK DAMGA VERG...     GAYRİMENKUL SERMAYE GELİRLERİ VE 2006 YILINDA ....     ASGARİ ÜCRET: YASAL DAYANAKLARI VE 2007 YILI ASG..     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     GENELGE VE GÖRÜŞLER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Mayıs-2007     KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI İÇİN YEREL Yön.....     AYAKTA TEDAVI AMACIYLA BAŞKA YERE GÖNDERILENLERE..     5620 SAYILI GEÇICI İŞ POZISYONLARINDA ÇALIŞAN.....     ADRES KAYIT SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA ..........     KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE BENZER İŞ     KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK     ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ İLE BİREYSEL EMEKL....     İŞ KANUNUNA GÖRE İŞVEREN TARAFINDAN İŞ SÖZLEŞM...     YARGI KARARLARI     MEVZUAT FİHRİSTİ     GENELGELER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Haziran-2007     AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEKİ İMAR PLANLAMASINDA...     YEREL YÖNETİMLERE İLK DEFA ATANACAKLARA İLİŞKİN...     BELEDİYE ZABITASININ GÖREVLERİ     İHALELERDE EŞİK DEĞERLER,GÜNCELLEŞMESİ ve YAKL....     CEZA KANUNU AÇISINDAN BİLİRKİŞİLERE ETKİ VE ....     ASKERLİK SÜRELERİNİN BORÇLANMASINDA VE MEMUR ....     BELEDİYELERDE İÇ DENETÇİLERİN TARAFSIZLIĞI ....     BELEDİYELERCE ÖZEL ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI YAPIL...     KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ VE İHALE USUL...     2007 YILINDA MEMURLARDAN ALINACAK YEMEK BEDELL....     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     GENELGELER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Temmuz-2007     İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ     GEÇİCİ İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA ....     2007 YILININ İLK 6 AYLIK DÖNEMİNDE SOSYAL GVNLK...     SAĞLIK NEDENLERİ İLE İŞÇİNİN İŞE DEVAMSIZLIĞI....     SUÇLA MÜCADELEDE MAHALLİ İDARELER İLE İŞBİRLİĞİ     01.06.2007 Tarih ve 5680 sayılı kanun ile KAMU....     FAKİRLERE YARDIMA VERGİSEL TEŞVİK: GIDA BNKACILIĞI     BELEDİYELERİN SOSYAL FAALİYET VE HİZMETLERİ     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     GENELGELER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Ağustos-2007     GAP VE BELEDİYELER     İHALELERE YÖNELİK YAPILACAK OLAN ŞİKAYET BAŞVUR...     KABAHATLER KANUNUNA GÖRE BELEDİYELERCE VERİLEC...     İL ÖZEL İDARELERİNCE KAÇAK PETROLÜN TESPİT VE ...     MERKEZİ İDARENİN MAHALLİ İDARELER ÜZERİNDEKİ YET..     MAHALLİ İDARELERE AİT TAŞINMAZLARIN TAPU İŞLEM...     KÜRESEL ISINMA VE BELEDİYELERDEN BEKLENTİLER     MUHASEBE YETKİLİLERİ     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     GENELGE VE GÖRÜŞLER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Eylül-2007     TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ÖNERİSİ HAKKINDA ...     ALMANYA VE TÜRKİYENİN İMAR PLANI YAPMA SÜREÇLR...     TAŞINIRLARIN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ, İHTİYAÇ FAZLASI T...     İŞ KANUNUNDA İDARİ PARA CEZASINA BAĞLANAN YÜKÜM...     İMAR KANUNU İLE BELEDİYE ENCÜMENİNE VERİLEN GRV...     MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİNE İLİŞKİN ES...     BÜYÜKŞEHİR, BÜYÜKŞEHİR İLÇE VE İLK KADEME BLD....     ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK HİZMETLER VE İSTANBUL BYKŞ...     YILLIK İZİN SÜRESİNİN HESAPLANMASINDA DEĞİŞİK....     5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU..     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     GENELGELER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Ekim-2007     YENİ ANAYASA, TARTIŞMALAR VE BEKLENTİLERİMİZ     SİVİL ANAYASA YAPIM YÖNTEMİNE İLİŞKİN DEMOKRT...     TÜRKİYENİN YENİ ANAYASA İHTİYACI     İŞ KANUNA GÖRE KREŞ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ     HİZMET ALIM İHALELERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMASI     İHALE KOMİSYONU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU     İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİL....     İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNUN SU ABONESİ ...     KABAHATLER KANUNUNA GÖRE KABAHATLERİN TEKERR...     BELEDİYELERİN OTOPARKLA İLGİLİ GÖREV VE SORUMLUL..     YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA ARAZİ TAH..     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     GENELGELER     Kasım-2007     5698 SAYILI KANUNULA EMEKLİLERLE İLGİLİ GETİRİLEN     BELEDİYELERİN ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAMI KORUMA SOR..     YEREL YÖNETİMLER VE İNTERNET ORTAMINDA ERİŞİM SAĞL     5237 SAYILI TÜRK CEZA YASASI VE DİĞER YASALARA ...     2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU YÜRÜRLÜKTE Mİ?     VAKIFLARIN KAMU KURUMLARIYLA İLİŞKİSİ     ARSA SAYILAN ARAZİLERİN EMLAK VERGİSİ KARŞISINDAKİ     KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ     İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNUN İŞYERİ AÇILIŞ     STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN FONKSİYONLARI     YARGI KARARLARINA GÖRE İŞE İADE DAVALARINDA HÜKM..     MEVZUAT FİHRİSTİ     YARGI KARARLARI     GENELGE VE GÖRÜŞLER     OKUYUCU SORULARINA CEVAPLAR     Aralık-2007         BELEDİYE HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ         YEREL YÖNETİMLER VE İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAY         İMAR PLANLARINDA BAZI UMUMİ HİZMETLERE AYRILMIŞ...         4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN         MÜLKI İDARE AMIRI VE BELEDIYE MECLISI         BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE MAHALLE KURULMASI,...         İHALELERE İTİRAZ VE ŞİKAYET YOLLARI         İHALE SÖZLEŞMELERİNİN NOTERE TASDİK ŞARTININ İŞ...         GIDA ÜRETEN İŞLETMELERDE VETERİNER -GIDA /...         MEVZUAT FİHRİSTİ     2006-Dergiler     OCAK-2006     YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI,     2006 YILI BÜTÇE KANUNDA MAHALLİ İDARELER     KAMUDA ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE BELEDİYE HİZMET.     KABAHATLAR KANUNU UYGULAMASI     SAYIŞTAY KARARLARI     DANIŞTAY KARARLARI     YARGITAY KARARLARI     Mühür Sökme Talepleri (Mah.İd.Gen.Müd. Genelge)     Mahalli İdarelerin Harcama belgeleri     01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanacak muhaseb     Eğlence Vergisi (Genelge)     Yetki Devri (Genelge)     Tarımsal ürünler (Genelge)     Vergi (genelge)     Harcama Yetkisi ve Yetkilisinin belirlenmesi (Gen)     Çeşitli Konularda (İçişleri Bakanılğı Hukuk Müş.)     Ocak Ayı -Mevzuat Fihristi     Soru-Cevaplar     ŞUBAT-2006         KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNU İLE GETİRİLEN         5355 SAYILI MAHALLİ İDARELER         AB BAKIŞIYLA TÜRKİYENİN İŞLETMELER VE SANAYİ P.         MEVZUAT HAZIRLAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖN.         BELEDİYELERCE VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI         Sayıştay Kararları         Danıştay Kararları         Yargıtay Kararları         Bayındırlık Bakanlığı (Genelge)         Ekpertiz raporunun kullanılması (Genelge)         Teknik Nezaretçi (Genelge)         Karla Mücadele (Genelge)         Özel Binalar (Genelge)         İş Makinesi Temini (Genelge)     2005-Dergiler     2004-Dergiler     2003-Dergiler     TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDEKİ SON DEĞİŞİKLİKLER     2002-Dergiler     2001-Dergiler     2000-Dergiler     2011-Dergiler     Temmuz-2011     SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI     SPOR KLÜPLERİNE NAKDİ YARDIM     İmar Pln.Değiş.Halinde Daha Önc.Verilmiş olan Yapı     RUHSAT MAKAMLARININ SORUMLULUKLARI     Belediye Hizmet Birimlerinin Yapılandırılmasında Y     KESİNLEŞME MİKTARININ ALTINDA ÇEŞİTLİ PARA CEZALAR     Sağlık Nedenleri İle İşe Devamsızlığı Ve İş Sözleş     İHALE SÜRECİNDE İŞ DENEYİM BELGELERİ     MAHALLİ İDARELERİMİZİN 2010 YILI KAMU ALIMLARI     BAZ İSTASYONLARI ÜZERİNE.     YEMEK YARDIMI NAKDİ ÖDENEBİLECEK     Anayasa Mah.Kararı /5393/15 son mad.     Danıştay Kararı/Eğlence Vergisi/İşyeri Açma Ruhsat     Yargıtay/Mez Yerinin Ticaret Merz. Olarak Düzenl.     Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler     Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları     RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN MEVZUAT     Sorular-Cevaplar     TEMMUZ-PRATİK BİLGİLER     Ocak -2011     Şubat-2011     Kabahatler Kanunu Uyarınca Verilen Cezalar     GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARININ MUHASEBEŞTİRİLMESİ     YEREL YÖNETİMLER VE HALK KÜTÜPHANELERİ     İHALE SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI     EKAP IŞIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER     Çevre Yatırımlarının Fin. İhtiyacı ve Belediyeler     Belediyelerde Toplu İş Sözleşmesi Düzeni     2011 YILI AYLIK KONUT KİRA BEDELİ     EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİN BAŞLAMASI     Yerel Yönetim Reformunun Yerel Yönetimlerin Fins.     Yapılmayan KDV Tevkif. K.İdareleri Açısından Zarar     ALT YÜKLENİCİLERİN İŞ DENEYİM BELGESİ ALMASI     Mezarlık Vasıflı yerlerin Tapuda Cins değişikliği     İmar Planlarına Karşı Davalarda Dava Açma Süreleri     MEVZUAT FİHRİSTİ     Yargıtay Kararı     Danıştay Kararı (il çevre düzeni planı)     Sayıştay Kararı (Makine onarım öd. KDV Tevkifatı)     (Genelge) İşy. Açma ve Çalış Ruh İlişkin Yönet     (SGK Genelge) belediye borçlarına haciz     Genelge-Hisseli Satış     Soru-Cevaplar     Pratik Bilgiler-Şubat     Mart-2011     Belediyelerin Kabahatler Kan.Uy.Ver.Cezalar -II     İTFAİYE PERSONELİNE VERİLEN YEMEK HİZMETİNDE KARŞI     6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRIL     TORBA YASADA MOBESE     KAMU İHALELERİNDE KESİN TEMİNAT     İHALEYE KATILACAK FİRMALARIN MALİ YETERLİĞİNE İLİŞ     İLLER BANKASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE YERE     BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN KONUT ÜRETİMİNDEKİ ETKİ     TORBA KANUNDAKİ SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ DEĞİŞ     MAHKEME MASRAFLARI VE KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN     YÜKSELİNEBİLECEK DERECENİN ÜSTÜNDE BİR DERECEYE     6111 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN YENİLİKLER NELERDİR     AYLIK MEVZUAT     Yargıtay Kararları     DANIŞTAY KARARLARI     Sayıştay Kararları     6111 SAYILI KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN GENEL     Belediyelerden olan Kurumumuz alacakları.     İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmes     Yıt Dışı İstihdamla Mücadelede Kamu İdareleri Dene     MART AYI PRATİK BİLGİLER     MART-2011 DERGİSİ PDF     NİSAN-2011     SEÇİM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?     Kira Sözleşmesine Aykırılık Sebebiyle Açılacak Tah     6111 s Yasa'nın İhalede Getirdiği Yenilikler     Kamu İd. Finansal Kiralama Suretiyle Taşınır ve T.     Anayasa Mah.Kar. Işığında Kamu İh.Kat.Yasaklama     Mah.İdarelerde Menkul Kıymet İşl.ve Muh.     KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU VE KAMU DENETÇİLİĞİ     DEVLET MEMURLARINA VERİLEN YENİ HAKLAR     2011 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ UYGULAMASI     Dünya'da Belediye ve Kamu İdarelerinin Taşınmaz..     TEK KAYNAKTAN TEMİN UYGULAMALARI     6215 Sayılı Yasada Neler Var?     Kamu Personeli Genel Tebliği     İtfaiye eri atamaları (Mah.İd.Gen.Müd. Genelge)     Emeklilik Belgeleri, Emeklilik İkramiyesi -SGK Gen     İşçilerde Statü Değişikliği -Yargıtay Kararı     Müdürlüğe Vekaleten Bakan Memurun Gör.Alınması     Elektrik Aboneliğinde Fiyat Tarifesi     Nisan Sorular-Cevaplar     Mayıs-2011     BAKANLAR KURULUNA YETKİ KANUNU     KKTC VE YURTDIŞI GÜNDELİKLERİ     BELEDİYELERİN İÇ BORÇLANMASI     BELEDİYELERİN HACİZ TAKİBATLARI     BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE     TÜRKİYEDE GIDA REJİMİNİN İDARESİ     Hizmet sözleşmelerinin damga vergisi açısından değ     İŞ KANUNUNA GÖRE İŞYERİ HEKİMİ İSTİHDAMI     MAL ALIMLARI İLE HİZMET VE YAPIM İŞLERİNDE     İHALEYE KATILIMDA BİLANÇO     İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN ....     MEMURLAR İÇİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ UYGULAMASI     RUHSAT VE BU NİTELİKTEKİ İŞLEMLER     ÇOCUK DOSTU BELEDİYECİLİK     6111'in SÜRESİ UZATILDI.     ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI     MEVZUAT FİHRİSTİ     Altı gün göreve gelmeyen sözleşmeli personelin,     Devlete Ait Taşınmaz Mal, Satış, Trampa, Kiraya Ve     İL ÖZEL İDARESİNİN HESAPLARINA HACİZ     Görev yaptığı kurumda para tahsili veya koruma ve     Haziran-2011     TURİZME TAHSİS EDİLEN BİNALARIN EMLAK VERGİSİ MUAF     KAMU ALIMLARINA YÖNELİK İHALELERDE YASAKLILIK     İHALE KARARLARININ DAMGA VERGİSİ     İHALE BAŞVURU SÜRECİNE ETKİSİ     VEKÂLET GÖREVİ VE VEKÂLETEN ATAMALARDA     SİGORTA PRİMİNE ESAS ALINAN VE ALINMAYAN KAZANÇLAR     BELEDİYELERİN DEVLETE OLAN BORÇLARI     İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLI OLAN KİŞİ     DOĞA KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK     TAŞINMAZLARIN İDARİ YOLDAN HAZİNE ADINA TESCİLİ     İLAVE İŞİN YASAL HADDİN ÜZERİNDE BELİRLENMESİ     MEVZUAT FİHRİSTİ     İl Özel İdaresi Hesaplarına Haciz Hk.     Bankaya ait şubenin adresinin değiş. işyeri açma v     Yol yapımı ve bakımında kullanılan kamyonların kul     SORU-CEVAP     Toplu Taşıma Hizmetleri     2011 Yılı Programı (SHÇK)     Yol ve gündelik giderleri (SGK)     Yıllara yaygın inşaat ve onarım işinde geçici kabu     İZİNLER     DEVLET MEMURLARINDA YILLIK İZİNLER     Ağustos 2011     Tahakkuk Ettirlecek Su Ücrt. Kimelr İndirimli ....     BELEDİYELERİN KADINLARA YÖNELİK HİZMETLERİ     MUHASEBE HİZMETLERİNİN PİYASADAN HİZMET SATINALMAS     İş Sağ.ve Güv.Yük.Yerine Getirmeyen İşv. İd.Yap.     SİGORTA YARDIMLARINDA YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİ     Fesih Bildiriminden Önce İşçinin Savunmasının Alın     İHALE SÜRECİNDE İŞ DENEYİM BELGELERİ     HİZMET ALIM İHALELERİ UYGULAMA YÖNT.SON DEĞİŞ.     Kabahatler Kan.... Hak Arama Yolu     TORBA YASADA İŞÇİLERİN NAKLİ SON DURUM     Taşınmaz Değerlemesinde Karşılaştırma ve Gelirleri     İŞYERİ AÇMAK İÇİN İŞLETME BELGESİ İZNİ ALINMASI     20.07.2011 20.08.2011 TARİHLERİ ARASINDA R.G.     YARGI KARARLARI     5393 sayılı Belediye Kanununun 15. mad.     Yargıtay/Köy'e Ait Taşınmazın Belediye Kurulması D     Danıştay/Plan Yapımına Ait Esasları     Sayış/Yurt İçi ve Yurt Dışında Kurslara Katılanlar     Genelge/Afrika Ülkelerine Yardım Kampanyası     Genelge/6111 S Y. Mahalli İdarelerin İhtiyaç     Genelge/ Sosyal Yardımlar     Sözleşmeli Personellerin 4/B den yararlanması     Personel Giderlerinin Bütçeye Oranlaması Nasıl     Eylül-2011     Belediyelerde İşe İade Davaları ve Sonuçları     YILLIK VEYA MAZERET İZİNLERİNDE MAKTU FAZLA ÇALŞ.     BANKA PROMOSYONLARINDA SON DURUM     İMAR VE PLANLAMA NOKTASINDA VERİLEN YENİ GÖREV     Anahtar Teslimi İşlerde Sosyal Güvenlik     SÖZLEŞME ve EKLERİNE UYMAYAN İŞLER     4734 VE 7201 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER     SİGARA İÇME YASAĞINA İLİŞKİN YÜKSEK YARGI KARARLAR     Yıllara Yaygın Yapım ve Onarım İşl. Vergilendirme     Kamusal Hizmet Sunumunda otoriter Zihniyetin kod     RESMİ GAZETE     İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kur     Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değer     Yerli Ürün Kullanılması.     İş kazası ve meslek hastalığı vakalarının Çalışma     Fazla çalışma ücreti     İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNCA YAPILAN OLAN EK ÖDEMELER     654 DMK'NIN 64 üncü Mad.     Kamulaştırma Kanununun 35. maddesi/revizyon imar     Süresi içinde verilen yapı ruhsatına     PAZAR ESNAFININ TEZGAH HARİCİNDE     EKİM-2011     BELEDİYE ENCÜMENİNİN İHALE KOMİSYONU OLARAK GÖREV     BELEDİYE MEMURLARINA VERİLEN YEMEK YARDIMINDA GELİ     HARCIRAH     İÇ KONTROL VE HARCAMA SÜRECİ     ELEKTRİK ALIMI İHALE İLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK     Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar ve Bildirimi     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ENVARNTER İŞLEMLER     Yerel Yönetimlerin ...Çöküntü Bölgesi Ve Suç İlişk     İNTERNET SALONLARININ AÇILMASI VE RUHSATLANDIRILMA     KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI     Anayasa Mah. -eşinden 30 yaş veya daha ...     Yargıtay Kararları- Köy Muhtarı hk.     Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlıklı 18. Maddesinin     Tanıtım giderlerine ilişkin olduğu belirtilen ödem     RESMİ GAZETE DİZİNİ     2012-2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları     Katılım Öncesi ABden Sağlanacak Fonların Yönetimi     Yaşsebze ve Meyve-Genelge     Orman Sayılan Alanlarda Kati Atik Bertaraf-Genelge     Sizden Gelen Sorular     Kasım-2011     İÇİNDEKİLER     BELEDİYE MECLİSİNİN TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI     TAŞINMAZLARIN EMLAK VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU     İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA     HİZMET ALIM İHALELERİNİN HAZIRLIK AŞAMASINDA İDARE     KONUT YARDIMI VE BU YARDIMIN UYGULAMASINI     5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalıların Tescili     ARSA KARŞILIĞI HÂSILAT PAYLAŞIMI ...     ETİK-MAHALLİ İDARELER AÇISINDAN BAKIŞ     KÖYLERDE YAPILACAK YAPILAR VE UYULACAK ESASLAR     ŞEHİT VE MALUL AİLELERİN ÇOCUKLARINDAN ÖĞRENİM H     Fakir Ailelere Kömür Yardımı     2011 yılı yeniden değerleme oranının belirlenmesi     Aralık-2011         Büyükşehir Belediyelerinin Değr. Sorun ve Çözüm Ön         İl Genel Mecls.Üy. Sosyal Güvenlik Durumları         Yaklaşık Maliyetin Hesaplanma Yönetimi ve İh.Sürec         İHALE SÜRECİNDE YAKLAŞIK MALİYET         Öncelikli Edinimlerin Yerine Get.Hal.İhale Söz.fes         Hizmet Alım İh.Hazr.Aş.İd.Dik.Etmesi G.Hus-2         5957 S. Hal Yasasına Gör. Kira/Satış/Tahsis İşlm.         Kasgo Sigortası Yaptırılması         Sendikal Faaliyetlerin Gelişmesi         Halk Memnuyeti ve Halk Şikayetlerinin Yönt.         Sosyal yardımlaşma ve daşanışma vakfı soruları         Mevzuat Fihristi         Anayasa Mahkmesi Kararı (Organize Sanayi Bölge. 16         Emekli veya yaşlılık aylığı alanların atanması hk.         Harcırah Kanunu hükümlerine aykırı ödemeler yapıl         Anahtar Teslim, Mülkiyet Hakkı, Kat Mülk. Tem.Faiz         İÇİNDEKİLER     2012- Dergiler     Ocak-2012     Şubat -2012     Başkan Yardımcılarının Sosyal Güvenlikleri     Partisinden İst. Eden Mecl.Üy. İhtisas Kom. Üy. D.     Elektrik Direkleri ve Trafo -Emlak Vergisi     İşyeri Açma ve Çalışma Ruhst. Denetim Yönt.     Belediye Şirketleriinrin Yeni Türk Tic.Kan. Uyum S     İşçilere Ait 15-31 Aralık dönemi Ücret.Gelir Vergi     Aşırı Düşük Teklif Sorgulamaları Bağlamda Hizm. A.     4734 S.Kan. Şikayen Başvur. İnc. Süreçleri     Anahtar Tes.Göt. Bed.Söz.İlave İş Bed. Öd.İhale Te     Hizm. Fiyat Farkı Hesp.Dik.Ed.:Kastayı Oranları     Kentsel Dönüşümün İdari İşlemin Unsurları Bak.İnc.     12.01.-12.02.2012 Ay Yayımlanan Önemli Mevzuatı     Toıplu müracaat veya şikayet etmek (Anyasa M.K)     SAYIŞTAYDA BİLGİ EDİNME YÖNTEMİ     Danıştay Kararı     Daire Başkanları ve I.Huk.Müşv. Makam ve Görev Taz     BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREV VE MAKAM TAZMİNATLARI     Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile     Pratik Bilgiler -Şubat (yeni değişiklikler)     Mart-2012     HİZMET ALIMLARINDA FİYAT FARKI HESABI     KANUN YOLU BELİRLENEN BİR İDARİ PARA CEZASI KONUSU     İş Kanununa Göre İşe İade Davası Süren İşçinin Ölü     2012 YILI İÇİN GEÇERLİ OLAN EŞİK DEĞER VE PARASAL     Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakk     DİJİTAL DEVLET /ONLAYN BELEDİYE     MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE MEYDANA GELEN BAŞLICA DEĞ.     BÜTÇELEME SÜRECİ ve BELEDİYELERDEN GELEN PAYIN HES     YERLİ MALI KAVRAMI VE YERLİ İSTEKLİYE SAĞLANAN AV.     Müh. Mim. Mezuniyet Belg.Benz. İş Den. Ol. Tüz.Kul     KAMU YARARI, TOPLUM YARARI VE ÜSTÜN KAMU YARARI K.     İLAN VE REKLAM ve ÇTV VERGİLERİNİN BEYAN VE TAHAKK     Mevzuat 13/02/2002-15/03/2012     (Anayasa Mah.Kar) 5018 Sayılı Kanunun 8,12,15 ...     (Yargıtay) KİRALANANIN TAHLİYESİ     (Danıştay) Belediye Encümeni İçin Ön İnceleme     (Danıştay) Yapının İnşaat Ruhsatına Uygun Kıs. Kaz     Doğrudan temin yoluyla alınan çocuk bakım ve kreş     (KİK) Bilgisayar Kullanıcısı Hizmet Alımı     (Genelge) Tanıtım ve Kutlama Harcamaları     (Genelge) Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanma     (Genelge) İdari para cezalarında yapılacak indiri     (Görüş) ARSA SATIŞI İÇİN İHALE ŞARNAMESİNDE BELDE     MART-PRATİK BİLGİLER KÖŞESİ     Nisan- 2012     DEVLET MEMURLARININ İHALELERE İSTEKLİ OLARAK KATIL     Binalara Ait Küçük Bakım Onarımlar ... 21/f mad.     Büyükşehir ... Yönt.Özlük Haklarına Farklı Bir Bak     İş Kanuna Göre Yıllık Ücretli İzin Ücretli İzin Uy     YİYECEK YARDIMINDA UYGULAMA, KARARLAR VE YENİ ARAY     İMAR PLANLARININ YAPILMASINDA VE DEĞİŞTİRİLMESİNDE     BAŞVURU EHLİYETİ KÖTÜYE KULLANILABİLİR Mİ?     HHizmet Alımlarında Yüklenicilerin ve İdarelerin S     Amme Alacağının Aranılması     EKAP VE EKAPTA TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ     Doğrudan Temin Uy.Karş.Probl.ve Çöz.     BÜROKRASİDE SÜREÇLERİN AZALTILMASI     İllere Göre Milletvekili Listesi     DEĞİŞEN MEVZUAT     İmar Kanunun 42. mad. yer alan "..32.." iptali hk.     Zimmet/İmar Planında yol ve lise alanı ...(Yargıta     Mesken yerin Emlak Bürosu Açılması/Zaman aşımı     Sayıştay Yargılaması Vergi hariç, Danıştay Kararı     Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (KİK)     Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu.     Nevi Değişikliği nedeniyle işyeri açma izin harcın     Yeraltı Suları Hk. Kan. Para Cezası Hk./Huk.Mşv.G.     Soru -Cevaplar (KİK)     PRATİK BİLGİLER -NİSAN-2012     Kasım-2012     HARCIRAH KANUNU VE YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV HARCIRAH     2577 s.Yasanın 10.Mad.     Arza ve Arsa Düzn.-Düzenleme Alanın Tespiti)     İhalelere Yönelik Bşv.İlş.Sürede Dik.Ed.Gereken H.     Sözleşmede Yüklenicinin Gen.Yüküm. ve Sor.     Mal, Hizmet ve Yapım İşl.İhale Edilmesi     BELEDİYE BAŞKANLARININ HARCIRAHI     Atık Elektrikli ve Elkt.Eşyaların Konrolü     Memuriyetten Ayrılanlara Emekli İkr.öd.Şart.     BİLDİRİM İŞLEMİ (HAL KANUNA GÖRE)     Yeni Sendikalar ve Top.İş.Kan. Neler Getiriyor?     Eml.Vr.Takdir Koms.Karar. ve Eml.Vergilerine Karşı     Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi (Özet)     Değişen Mevzuat (16.10.2012-17.11.2012)     İmarda Yol ve Lise Olan Taşınmaz Bedeli (Yargıtay)     Çevre Düzeni Planları (Danıştay)     KAMU İHALE KURULU KARARI     Çözümleyici, Programcı Kadr.Teknk.Hiz.Sınıfı Kap.     KASIM AYI İÇİNDEKİLER     Mayıs-2012     Belediye Hizmetlerinin Basitleştirilmesi ... Emlak     Kamulaştırmasız Elatmalara İlişkin ... Damga Vergi     Hangi Hallerde İhaleler İptal Edilebilir? ... Şika     Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde KDV Tevkifat     Yasaklama Kararlarının Makable Şamil Olup Olmayaca     İhalelere Yönelik Şikayet Sürce Bağlamında Önem ..     Kamu Görevlilerinde Sendika Hakları     Genel Sekreter ve Yardımcılarının Emekliliği     Büyükşehir Belediyesi .... Kaynak ve Zaman İsrafı     Gider Pusulası ve Kamu İdareleri Açısından Anlamı     Belediyelerde KDV De Kısmi Tevkifat Uygulanmayacak     Katı Atık Yönetimide Maliyet ve Tarifeler     Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sosyal Güvenlik Durum     Resmi Bayramlar     2464 s.Kan.96. Md.(B) Fıkrası (Anayasa Mh.K)     DEĞİŞEN MEVZUAT     BELEDİYEYE AİT MALLARIN HACZİ (Yargıtay K)     Kurumda Yaşanan Olaylara Demokratik T. (Y.Kararı)     Belediye ile Toki Arasındaki Sözleşme     Toplu Taşıma Faaliyetinde K. Aracın Devri Hk.     Temsil Tören ve Ağırlama (Sayıştay K)     Köy Yerleşik Alanı (Mah.İd.Gen.Md.)     Tek Meskenin Kiraya Verilmesi .... Emlak Vergisi     Yemek Bedelinin Gelir Vergisinden İstisna Ed. Hk.     Muhtasar Beyannamelerde stopaja Tabi Öd. Bild.     MAYIS PRATİK BİLGİLER     SÖZLEŞMELİ PERSONELE İMZA YETKİSİ     Haziran-2012     Meclis Toplantı Esasında Madde İlave Edilmesi     Yeni Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmeleri     MÜCBİR SEBEP HALLERİ     GSS PRİMİNİ 30 GÜNE TAMAMLATMASI     KOOPERATİFLERİN YAPTIĞI ALIMLAR KAMU İHALE     BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ     İŞ DENETLEME VE İŞ YÖNETME BELGELERİ-I     BELEDİYELERİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DUR     HABERLEŞME VERGİSİ YENİDEN DÜZENLENMELİ     İşletme Haklarının Kiralanması ve KDV Karş. Durumu     Doğrudan Teminde Kamu Kaynağının Etkin Kullanımı     LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN TAYİN ETTİĞİ VEKİLİN KAMU     Yetki ve İmza Devri ...Harcama Sürecinde Sorumlulu     117 NOLU KDV TEVKİFAT ÖZETİ     2012 YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ     DEĞİŞEN MEVZUAT (12/05/-18/06/2012)     İmardan dolayı uğranılan zararın tazmini -İdari Y.     5393/49/3. Mad. kap. çalışanlarla yapılan söz     İhale Komisyonuna ait düzeltici işlm     İmar Planı ile notu arasında birbirine aykırı husu     Gerçekleştirme görevlisinin imzası bulunmaması     Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları     Mali Haklar-Büt ve Mali Kont. Gen. Müd. 6216 Gen.     Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyon hizmet     2013 2015 Dönemi bütçe hazırlık çalışmaları     Haziran Soru-Cevap Köşesi     Temmuz-2012     İMAR PARA CEZALARININ HESABINDA ETKİLENEN ALAN K     PERSONEL GİDERLERİ KAPSAMI     MERALARA YAPILAN MÜDAHALELER NEDEN SUÇ KAPSAMINDAN     Yeni Kurulacak Büyükşehir Belediyeleri ...     YAPILARDAKİ BİÇİM ve RENK UYUMUNU     KAMU HAZNEDARLIĞI     Doğrudan Teminde Yasaklama     MUHTAÇ, MALÛL ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARA     KAMU İDARELERİ TARAFINDAN TAHAKKUKU OLASI SGK PRİM     İPTAL DAVASI AÇMA SÜRECİNDE BİR KISIM İŞLER     İş Kanuna Göre İşverenin İhbar Tazminat Hakkı     MUHAKKİKLİK VE İDARİ SORUŞTURMA USUL VE ESASLARI     SÖZLEŞMELERİNİN DEVRİ VE FESHİNİ GEREKTİREN     İŞ DENETLEME VE İŞ YÖNETME BELGELERİ     GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK MEMURLARIN MALİ HA     MEVZUAT FİHRİSTİ     Köy muhtarının davadan feragatı     Ihale komisyonu başkanı ve üyeleri hakkında soruşt     Işyerinde noksanlıkların tespit edilmesi durumunda     İşçi statüsünde olmak gerçekleştirme görevlisi     İlçe Özel İdare Müdürü     Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış     Mali ve sosyal haklar     Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları     HİTAP tanıtımı     TEMMUZAYI PRATİK BİLGİLER KÖŞESİ     Ağustos-2012     Gerçekleştirme Görevlilerinin Hukuki Statüsülerin     GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ VE MALÎ İSTATİSTİKLER     Tedviren Görevlendirme, Sözleşmeli Prs. Tedviren G     Partisinden İstf.Eden Mec.Üy. Komisyon Üyeliği     İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ne Getiriyor?     SİGORTA HİZMETİ ALIM İHALELERİNDE DAMGA VERGİSİ     Amatör Spor Külüplerine Nakdi Yardım     SÖZLEŞMENİN DEVRİ     Kliflerin Açılmasıyla İlgili İşlemlerin Değerlendi     İhale Komisyonlarının Oluşturulma ve Çalışma Esas     Sayıştay Kanununda 6353 s.Kanunla Yapılan Değiş.     Büyükşehir Olan İllerde İl Özel İdaresi Kaldırılm.     MAL ALIM İHALELERİNDE MUAYENE VE KABUL SÜRECİ     YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN KENAR BAŞLIKLARI     İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Özet Bilgi)     Maden Kanunu (Anasa Mh.K)     Kamuya Ait Taşınmazın Yıktırılması (Danıştay K.)     Temizlik İhalesi Şart (KİK)     Gerçekleştirme görvl. imzası bulunmaması(Sayıştay)     5620 Geçici İşçi Statüsü (Yargıtay)     Değişen Mevzuat (Temmuz-Ağustos)     DİSİPLİN HUKUKUNDA ZAMAN AŞIMI (Görüş)     İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM SPOR TAKIMLARINA NAKDİ Y     Terör Mağduru Kadroları (İçş.Bk. Genelge)     Türk Bayrağına Saygı, Konulacak Mak.Od. (Gen)     Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Plan     6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi     İhale dokümanında değişiklik yapılabilir mi?     Yerli istekli kimdir ve nasıl belirlenir?     İÇİNDEKİLER AĞUSTOS-2012     Eylül -2012     PAZARLIK USULÜ İHALEDE (21/F) İŞ ARTIŞI YAPILMASI     İLAN YAPILMAYAN İHALELERDE ..     22 NCİ MADDESİNİN (C) BENDİ UYARINCA İDARE İHTİYAÇ     ÇEVRESEL ETKİ VE DEĞERLENDİRME BELGESİ     İŞÇİLERİN VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İHALE KOMİSYONU     HİZMET ALIMI İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF     KAMU ZARARI VE GERİ TAHSİL SÜRECİ     AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ İLKESİ     5 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUNDA YAPILAN SON DÜZENLEME     5510 SAYILI KANUNA GÖRE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENE     İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ     KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİ     İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA     Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkın     İl Encümeni Rusum Bedelini Artırabilir mi?     ZABITA HİZMETİ SATIN ALINMASI     KADROLU TABİP GÖREVİNDEKİ BİR KİŞİYE AYRICA İŞ YE     Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü dahil)     Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele.     DEPO NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ MALIN ÇEVRE TEMİZLİK     İMAR PLANI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ     Mevzuat Fihristi     EYLÜL AYI İÇİNDEKİLER     Ekim - 2012     Hizmet Alımlarına İlişkin İh. Çer.Hak. Öd.Süreci     Emlak V. Tak.Kom.Kar. Rolü ve Eml.Ver.Karş. Dava A     Kamu İh.Kan. Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı     KESİN TEMİNAT VE İADESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME     Psikolojik Taciz Mağduru İşçinin İş Sözleşmesini S     Katı Atık Hizmetlerinde Etkinliğinin Artırılması     İhale Usul. seçiminde Dik.Ed.Gereken Hus.     İşçi İstihdamı Esasları (İşçi Nakli)     Yeni Büyükşehir Bld.Yas. Yapılması Gerekenler     Yapım İşl.Teknik Personel Bulundurma Zorn.     TAŞINMAZ SATIŞ MEVZUATI     Mevzuat Fihristi     Sosyal denge tazminatının gelir vergisi     Takdir Komisyon (AYM)     İHBAR TAZMİNATI (Y.K.)     İMAR DAVALARINDA SÜRE AŞIMI     İMAR PLANIYLA İLGİLİ DAVA AÇMA EHLİYETİ     Siyasi Parti Konser Gideri     Aralık-2012         Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu (6360 S.K)         Yeni Büyükşehir Belediyeleri Kanununda Emlak Vergi         Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi İşle         KAMU DAVASI AÇILMASI ARTIK YASAKLAMA NEDENİ OLMAKT         Çerçeve Anlaşmalar ve Çerçeve Anlş.Bağlı Müf.Söz.         Avukatlık Ücretleride Gelir Vergisi Kesintisi ...         Elektrik Faturalarında Yanlış Faiz Hesaplaması         Kısıtlı Eml.Ver.Kültür Varlıklarını Kor.Kat.Pay.D.         Arazi ve Arsa Düzn. İşl.Hisse Çözümü         ÜCRETSİZ İZİNDE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ         YURTDIŞI MUVAKKAT (GEÇİCİ) GÖREV HARCIRAHI         İş Sağlığı ve Güvenliği Hük.Aykırı Davr.Sonuçları         BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KURULMASI (6360 S.Kanun)         ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER NE YAPILIR?         3194 /18.mad. (Yargıtay Kararları)         Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı         VALİLİK MAKAMINDA KULLANILAN ARACA AİT KASKO BEDEL         SOSYAL DENGE TAZMİNATI         PERSONEL GİDERLERİ LİMİTİ AŞAN BELEDİYENİN SOSYAL         MEVZUAT FİHRİSTİ     2013- Dergiler     2013-Şubat     İHALELERDE ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN     İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE ÖD. S.PİRİM KESİNTİSİ     Arazi ve Arsa Düzn. Ortalık Payı İle İlgili Ön.Baz     BELEDİYELERDE E-TEBLİGAT DÖNEMİ     Son Düzenlemelerde İmar Para Cezaları Uyg.Sorunlar     İhale Koms.İlk Oturumda Belge İç.İn.Usulsuz mü?     YENİ BÜYÜKŞEHİR MODELİ - 1     İşverenin Eşit Davranma Yükümlülüğü     Piyasa Fiyat Arş. Görv. Aynı Z.Satınalma Mı Ka.Vr.     KATILIM PAYLARI DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ     Yasak Fiil veya Davranışta ... Yasaklama Kararı     Bld. Arıtma Tesislerine Elkt.Tük.Tarif.İlişkin Es.     PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK     MEVZUAT FİHRİSTİ     AYM.Taraflar cevaba cevap ve ikinci cev dilekçesi     BİR İDARİ İŞLEM YA DA EYLEMDEN KAYNAKLANMAYAN,     Aracın Belediye Başkanının Talimatıyla İtfaiye     Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının     3194 sayılı Kanun'un 32. maddesinde     Belediyenin, yıllık toplam personel giderinin     Prime esas kazançların alt ve üst sınırları     KAMU İHALE TEBLİĞİ (PARASAL LİMİTLER)     2013-Mart     ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ...     Emlak Vergilerinde .... Bildirimin Cezaları -I     KAMU İHALELERİNDE YERLİ İSTEKLİ     YENİ HAL YASASINA GÖRE ÖZEL TOPTANCI HALLERİ     Geçersiz Sebeple Yapılan İş Sözleşme Feshinin Sonu     BELEDİYE ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARINA BAK.MÜD.     KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞINDAN MAHSUP     YENİ BÜYÜKŞEHİR MODELİ-II-     KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU     İHALELERDE ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN     İŞ DENEYİM BELGESİNE SAHİP ORTAĞIN     GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA İKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLA     2013cek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması     İhaleye Fesat Karıştırma (YARGITAY)     AÇIK HAVADA YAPILAN DÜĞÜNLERİN, ALANLARININ BELİRL     BELEDİYE BÜTÇESİNDEN FAİZ ÖDENMESİ[1]     İş deneyim belgeleri uygun olmadığı (KİK)     RESMİ GAZETE (18-02/19-03)     2013-Nisan     2/B TAŞINMAZLARINDA YENİLİKLER GETİREN 6444 SAYILI     ARSA VE ARAZİ TAKDİRLERİNE DAİR     EMLAK VERGİLERİNDE BİLDİRİM..BİLDİRİMLERİN CEZALAR     TEMİNATLARIN GELİR KAYDEDİLMESİ, İADESİ VE SÜRESİ     PARSELASYON İŞLEMLERİNİN TEBLİGAT ZORUNLULUĞU VE     YAPIM İŞLERİNDE İŞ ARTIŞI     Yapım İşlerinde İş Artışı Nedeniyle Revize Fiyat U     6292 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNEYE AİT TARIM ..     Meclis Üyeleri A.. Görevlendirelen Bşk.Yrd. İhale     İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Risk Değerle     KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU-II     5957 SAYILI HAL KANUNUNDA NELER DEĞİŞTİ?     2014 Yılı Emlak Vergi Değer Tespit Takdir Komisyon     MEVZUAT FİHRİSTİ-MAYIS-NİSAN2013     Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası     Tam Buğday Ekmeğinin Teşviki ve Ekmek İsrafının Ön     Mali Yardım     Taşınmaz satışı ve borçlanma     UZMANLARIN ATANMASI VE İLERLEMESİ (DPB)     Belediye çalışmalarının tanıtımı (Sayıştay Kararı     Ilan panoları, bilboardlar, (Danıştay)     İŞYERİNİN MESKENE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ/İş Szlş.     2013-Mayıs     Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Ortak Hizmet ...     BELEDİYE VERGİLERİNİN KDV MATRAHINA ETKİSİ     AFET RİSKLİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA     Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi     PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE     TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN ...     MEMURLARA EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI ÖDENECEK HALLER     KISMİ KDV TEVKİFATI YAPACAK MI?     YENİ BÜYÜKŞEHİR MODELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER     RESEN İNCELEME YAPILABİLMESİ OLANAKLI MIDIR ?     YAPIM İŞLERİNDE İŞ PROGRAMININ ÖNEMİ     İÇME SUYU HAVZALARININ KORUNMASI VE PLANLAMASI HAK     İŞİN NİTELİĞİNİN DİKKATE ALINARAK YAPILAN İŞ SÖZLE     18.04.2013-18.05.2013 Tarihleri Arası R.Gazete     İşçinin Belediye Başkanına Sözlü Hak. (Yargıtay)     Toplu taşıma (Danıştay)     Belediyede çalışan memur çocukları için (Sayıştay)     Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri     İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harcı     YERLEŞTİRİLDİĞİ TARİHTEKİ ÖĞRENİM DÜZEYİ FARKLI OL     KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ[1]     MAYIS -2013 PRATİK BİLGİLER KÖŞESİ     2013-Haziran     HAZİRAN-2013 DERGİMİZİN İÇİNDEKİLER KISMI     ORTAK HİZMET PROJELERİNİN KAMU İHALE AÇISINDAN ...     Belediye Başkanlarının E.Maaşlarından SGDP Kesilm     MAHALLİ İDARELERDE SOSYAL DENGE TAZMİNATI     KAMULAŞTIRILMASI DURUMUNDA VERGİNİN TAHSİLİ     KAMU KURUMLARININ VADELİ MEVDUAT HESABINA İŞL.     KAT KARŞILIĞI YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİM BELGESİ     YAPIM İŞİ İHALELERİNDE YENİ BRİM FİYAT TESİPTİ     ARİTMETİK HATA VE YUVARLAMALARIN İHALE SÜRECİNE     İş Kanuna Göre Yıllık İzin Kullanıldığının İspatı     FAALİYET RAPORLARI ve ÖZELLİK GÖSTEREN DURUM...     FİİLİ HİZMET ZAMMI, BİLDİRİLME(ME)Sİ VE İDARİ PARA     TÜM YÖNELERİYLE ÇALIŞMA MEVZUATINDA ÜCRET     BELEDİYE YERALTI ÇARŞILARININ HUKUKİ DURUMU     6487 S.Kanun İle 375 S.KHK.Neler Değişti.     MEVZUAT-19/05/2013-18/05/2013     İmar Para Cezası/Mala Zarar Vermede Para Cezası     775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. Maddesi uyarın     Hafta sonu ücreti ödenmesi     6360 sayılı Kanun/GENELGE2013-24     İmar Kanununun Ek 5 ve Geçici 14 üncü maddeleri     Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan     BÜTÜN DERGİ PDF     2013-Temmuz     TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN İL ÖZEL İDARELERİ     6385 s.K. Kısa Vad.Sig.Kol.Prm Or. İh.Sür.Etkisi     Belediyelerde Harcama Yetkililiği İle Gerçekleştir     Belediye Gelirleri Kan. Gör. Harcamalara Katılma P     TOPTANCI HALLERİNİN KURULMASI     Kamu İh.Kur.Kar. Aynı Kurumdan Değiş.     Hazineye Ait Taşınmazların Sat. Mah.İd. Kaynak Sağ     Sözleşme ve İhale Kom.Kar.İptalinin tah.E.Dm.Ver.E     Hizmet Borç.Öd.memur Farklılıkları     Alkol İçeceklerle İlgili Son. Düzenl.Hk.Değerlen.     Haz.Taşn.İmar K.11.md. Terki, Amacı Dış.Ku.Yap.Ger     Kentsel Dönüşmüde Kişilere Çev.Şeh.Bak. Destek     YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI     Onuncu Kalkınma Planında Mah.idareler     Resmi Gazete     (Yargıtay) Yıkımdan Sonra Tahsilat     (Yargıtay) İşçinin İşverene Hakaret Etmesi     (Danıştay) Görevden Uzk.Ödenmeyen Maş.T.     (Danıştay) Aile Yardımında Üvey Evlat     (Sayıştay) Belediye Bşk.Yrd. Yemek Yardımı     Mali ve sosyal haklar (Maliye Genelge)     Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret T./Maliye     Planlar (Çevre ve Şehircilik /Genelge)     TEMMUZ -2013 DERGİSİ PDF     RESMİ GAZETE     2013-Ağustos     6111 S.Kan.Sonrasında 657 Say.Kan.Yük.Derece     6495 SAYILI KANUNLA KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİ     BELEDİYELERCE KOOPERATİFLERE ARSA TAHSİSİ     BELEDİYE BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE     ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ     BELEDİYELERDE İÇ DENETÇİ/İÇ DENETİM SORUNU     Sponsorluk Harc. Kurumlar Vergisi Kan.Krş.Durumu     AMORTİSMANA TABİ EŞYA KULLANILMASI DURUMUNDA     KAMU DAVASI AÇILMASIYLA DOĞAN YASAKLAMA     KIYILARA İLİŞKİN YETKİLERİ VE BELEDİYE HALK PLAJ.     AKARYAKIT İHALELERİNDE FİYAT DIŞI UNSURLAR     Raporlu İken İşçinin Başka Bir İşyerinde Çalışması     ANAYASA MAHKEMESİ KARARINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM     DEĞİŞEN MEVZUAT     İhaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi     Yapı denetim hesaplarındaki paraların, Belediyeler     TOPLU TAŞIMA, İDARİ YAPTIRIM VE     MUHTARLIKLARA NAKDİ YARDIM     MİNYATÜR ESER YAPTIRMA KARŞILĞINDA ÖDENEN GELİR     KURUM GSM FATURA ONAY     2013-Eylül     KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA     GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK     HUZUR HAKLARI ÖDEMELERİNDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİN     TEKNİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI     SOSYAL DESTEK PROJELERİNDE PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ     İSTİRAHATLİ OLAN İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARILABİLME DURUM     HİZMET ALIMLARI BAĞLAMINDA KONTROL     MÜCBİR SEBEP HALLERİ     KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KAN .MÜCBİR SEBEP HALLERİ     AFET RİSKLİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ     KADINLARIN SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE HAKLARI (I)     İş Kanuna Göre Fazla Çalışma ve Ücreti     BELEDİYELERİN BORÇLARINI AZALTMA İMKANI     KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İNTİBAKLARI     RİSK EĞERLENDİRMESİ YAPTIRMAYAN İŞYERLERİ     2014 VE 2015 YILLARINI KAPSAYAN TOPLU SÖZLEŞME     Bazı Disiplin Cezalarının Affı     Geçici Hayvan Bakımevi Yapımı İle İlgili Ödenek     Planlara Onay No.su Verilmesi     Altyapı hizmetlerine katılım payından muaf bulundu     Belediyelerin turizm hizmetlerini sunması için     2872 sayılı Kanun hükümleri uyarınca verilecek     FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN YILLIK ÜST SINIRI[1]     RESMİ GAZETE 18/08/2013-18/09/2013     Eyül Dergisi PDF     2013-Ekim     Makaleler     6360 SAYILI KANUNA İLİŞKİN KARARININ DEĞERLEND     İhalelere İlişkin Tebligat Esas. ve Yeni Düzn.     KAMULAŞTIRMA     Kültür ve Turim Koruma Bölg.Planlama ve Ruhsat /Ya     Teklif Bedelinin Yaklaşık Maliyetten Yüksek Olması     Kesin Teminatın Güncellenmesi     TÜM YÖNLERİYLE ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ     DMK Özel Sektörde Geçen Hizmet Sür.Değer.     KADINLARIN SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE HAKLARI- (II)     Tabita Varlıkları ve Doğal Sit Aln./Çevre Kor.Böl     İhale Komisyonları Oluş.Özl.Arz Eden Hususlar     Memuriyet Mahalli Açısından Değrl.     Personele Dayalı Hizm.Alım...Ücret ve Ekleri     Yargı Kararları     Yüksek Seçim Kurulu Kararı     İşçilerin Uyarılması     Plana Uygun Olan fakat sonra planın değişmesi duru     üst sınır aşılarak avukatlık vekalet ücreti ödenme     Mevzuat Fihristi     18/09/2013-19/10/2013 Tarihleri Arası Önemli Mevz.     6360 S.Kan. Kaps.Bütçe İle İlgili Soru-Cevaplar     Genelge ve Görüşler     İklim Değişikliği ve Hava Yönt.Kord. Kurulu     2014-2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları     Sendikal İşlemler     Kurban, Kurban Derisi ile Fitre ve Zekât Topl Fa     Yeşil alan, yol ve idari alan ol taşınmazın ver.     Merhaba Okuyucularımız !     Ekim Sayısı     2013-Kasım     Makaleler     2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN KAPSAMI     DEVREDEN KDV, VERGİ VE SSK PRİM BORÇLARINA MAHSUP     SU ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDE ŞUBE YOLU     MAL ALIM YENİ FİYAT FARKI KARARNAMESİNDEKİ TEMEL     Belediye Gelirlerinin Kur.V. ve KDV Karşısındaki D     SGK Emlak ve Bld.Vergilerinden Muaf mı?     4734-BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI     HAZİNE TAŞINMAZLARININ İŞGAL EDİLMESİNDEKİ     SÜRESİNDE BİLDİRİLMEYEN VAZİFE MALULLÜĞÜNDE     İZİN ALINMADAN AÇILAN İŞYERLERİNİN KAPATILMASI     Yeşil Alan, Yol ve İdari Alan Ol.Belr.Taşn.Vergi D     İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI     YEREL YÖNETİM SEÇİM REHBERİ (DPB)     R.GAZETE 20/10/2013-13/11/2013 (ÖNEMLİ MEVZUAT)     Kat mülkiyetinin terkininde tapu harcı     GEBE VEYA EMRİREN PERSONELİN ÇALIŞMA SAATLERİ     657 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 41 İNCİ MADDESİ     DİSİPLİN CEZASI ALMAMA KOŞULUNA BAĞLI BİR KADEME İ     İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA     İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ     İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI/ ZİRAAT BANKASI ŞU     İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, ASKIYA ÇIKARILMA, PLANA İT     Belediye Alacaklarında Uzlaşma     SU BORCUNU AFFETME     2013-Aralık     YENİ YILDA UYGULANACAK VERGİ, HARÇ VE CEZA     2014 yılı emlak vergisi uygulaması     Elektrik ve Havagazı Tüketim ..... Tereddütlü Husu     GENEL AYDINLATMA GİDERLERİ     ECRİMİSİL BEDELİ TAKDİRİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR     21/B MADDESİ KAPSAMINDA PAZARLIK İHALE USULÜ     Kaldırımcı Belediyecilikten Kalkınmacı Belediye...     MAL ALIMLARINDA YÜKLENİCİNİN TAAHÜDÜNÜ YERİNE GETİ     AFET RİSKLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN YAPILARIN BULUNDU     KESİN TEMİNATIN GELİR ... GÜNCELLEME     DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA     İl Özel İdaresi ve Belediye Mülkiyetinde .... KDV     OCAK-ARALIK 2013 FİHRİSTİ     2013 YILI DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALE BAŞLIKLBARI     2014-Dergiler     2014 - Mart     MART 2014 SAYI 15 DOSYASI PDF     BELEDİYE VE İL GENEL MEC.LERDEKOMİSYON VE DİĞ. İŞL     KAMU İHALE KANUNUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER     Vekaletle Görevlendirmelerde Harcırah Sorunu     Kamu Görevlisi Olmayan Kimselere Harcırah Ödemesi     Eğitim Öğretim Yardımında Başvuru Süresi     FARKLI YÖNLERİYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MART SAYISI İÇİNDEKİLER K     Sayıştay Yargılamasında Kanun Yolları -II-     Ölüm Tarihinden Sonra ... Veraset ve İntikal Ver.T     YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE SU VE KANALİZASYON     HİZMET ALIM İHALELERİNDE BENZER İŞ UYGULAMASI     E ŞİRKETLERİNİN VERGİSEL BOYUTU     Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü ve Mali Perf.     İŞÇİYE ÜCRET ÖDEME ZAMANI     İŞÇİYE ÜCRET ÖDEME ZAMANI-2014     Yeni Kurulan Belediyelerde Bazı Vergi ve Harç Payl     Soru-Cevap     MEVZUAT FİHRİSTİ (15/02/2014 - 12/03/2014)     Karayolları Trafik Kanunu'ndan doğan sorumluluk     Devamlılık arz eder şekilde işe geç gelip erken     İşçi Alacakları     Kamulaştırma Bedeli     Emlak Vergisinde Dava Açma Süresi     Sayıştay Kararı     Mesai saatleri harici işyeri hekimliği     2014-Ağustos     İş Sağlığı ve Güvenliği Mezuatında İhale Makamları     Kamu İdareleri Sulh Anlaşması Yoluyla ....     Devlet Memurları İçin Düzenlenen İzin Hakları-1     Staj Yapan Öğrencilerin Sigortalılık Durumu     AĞUSTOS SAYISI İÇİNDEKİ MAKALELER     Disiplin Cezasının Alınmaması Halinde bir Kademe..     AĞUSTOS 2014 DERGİ DOSYASI     Belediyelerin Kentsel Dönüşüm ... Planların Temini     6518 Sayılı Kanun İşığında Kamu İhale Mevzuatında     Avukatlara Yapılan Vekalet Ücreti Ödemelerinden V.     Mera Kanunudan Önce Belediyeler Adına Tescil ....     Gecekondulaşma İle Mücadele ve Kentsel Dönü     Gecekondulaşma İle Mücadele ve Kentsel Dönüşüm....     Mera Alanları İle İlgili Uygulamada Ortaya Çıkan..     MAHALLİ İDARELERDE VEZNE İŞLEMLERİ     MEKÂNSAL PLANLAR YAPIMINDA YENİ DÖNEM - II     Makam Araç Hizmet Alımlarında Son Değişiklik     ŞİRKET ORTAĞI OLAN BELEDİYE BAŞKANLARI BAĞ-KURA     MEVZUAT FİHRİSTİ-17/07/2014-18/08/2014     İHALEYE FESAT KARIŞTARMA HALLERİ/Yargıtay kararı     İş Sözleşmesinin Feshi /Yarıtay kararı     İçkili Yer Kapanma Saatleri /Danıştay kararı     Yurdışı İnceleme ve Araştırma Gezisi/Sayıştay K...     Gazze Yardım Kampanyası     Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 2014     2014-Eylül     İYİ BİR İDARECİ OLMAK     ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK     TORBA YASADA DAVADAN VAZGEÇME KAVRAMI     Yapı Denetim Şirk.Görv.Yap. Müh.İh.Katılmaları     Hatalı Ödenen Maaşın .. Geri Alma Süreci     DMK İzin Hakları -2     Bütçe İçi İşletmenin Vergisel Açıdan Değer.     Gayir Menkullerin Kiralanması ve Tahliyesi     Lisanssız Elektrik Üretimine .... Mah.İd. Açısında     6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapland.     Kıymet Takdir Komisyonu Üy.Ücr.Ödemilir mi?     Sözleşmeli Personel Çalşt.ve Söz.Feshi     Nüfusu 2.000'in Altına Düşen Belde Belediyeler: ..     6552 Sayılı Torba Kanun ile Kamu İh.Sis.Ne Değişti     19/08/2014-17/09/2014 MEVZUAT     KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA     KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI     KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA,     İLO /GÖREVLENDİRME, FİZİKSEL KOŞULLAR     KAMU İHALE KURUL KARARI     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ 2104 EYLÜL-SAYI 21     2014- Ocak     2014 YILI BÜTE KANUNUN .... HÜKÜMLERİ     YENİDEN DEĞERLEME MÜESSESİ VE UYGULAMASI     2014 İÇİN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ Z.     SAYIŞTAY TAZMİN KARARLARINDAN MİRASÇILARIN SORUMLU     6360 S.K. JEOTERMAL KAYNAKLAR ... İDARE PAYI     Mahalli İdareler Dergisi Pratik Bilgiler Köşesi     2014-Şubat     Şubat 2014 Dergisi     ŞUBAT DERGİSİ İÇİNDEKİLER KISMI     TCK 235 DE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA KAMU ZARARI     İş Mevzuatı Açısından Hizmet Alımında Alt İşv. Değ     Hizmet Alım İh. ... Belirli Katı Ödenen Pers.Fiyat     Türk Ceza Kanundaki Görevi Kötüye Kullanma Suç.     Vergi Borcu Nedeniyle Yasaklama Kararı     Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı     Ülkemizde Çevre Denetimi (Mevzuat ve Uygulama)     İşyeri ve Çalışma Koşullarının Özürlülere Göre Haz     TÜTÜN KONTROLÜ VE MAHALLİ İDARELER     Kamu İhalelerinde Aritmetik Hata ve Uygu.     SAYIŞTAY YARGILAMASINDA KANUN YOLLARI - 1     Mahalli İdarelerin Bütçe İçi İşletmelerinin Muh.     6581 sayılı Kanun İle Kamu İhalede Değişenler     2464 Sayılı Kanundaki Bazı Maktu Harçlar -sonşekli     Önemli Mevzuat (14.02.2014-14.02.2014)     KİK LİMLİTLERİ     2014 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Tebilği     P A R A S A L S I N I R L A R - 2014     Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması     Siyasi Partiler (Dernekler D.Bşk. Genelge)     KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ[1]     Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareket     KÖY YOLLARINA YAMA YAPILMASI İŞİNDE UYG.KDV     5018'E Tabii olmayan Kurumlara Verilen Hiz.KDV     Taşınmazın Encümen K. İst. Kooperatife D. İşl.KDV     Vekalet Ücreti (AYM)     Çıkar Sağlamak (Yargıtay Kararı)     PARSELASYON VE YAPI RUHSATI (Danıştay)     Asilde Aranan Şartları Taşıması (Sayıştay)     2014- Nisan     İhale Komisyonunun Yaklaşık Maliyet Konusundaki Gö     GENEL ve MESLEKİ ETİK İLKELERİN BELEDİYE PERSONELİ     KAMU İHALALERİNDE BELGE TAMAMLATMA UYGULAMASI     KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI     6360 s.K. AYYÖŞ. ve Anayasa Kapsamında Değerlen...     Ecrimisil Bedel Takdirlerinde Yaşanan Bazı Sorunla     İşyerlerinde Tütün Ürünlerinin Tüketimi, Yaptırım     İşçi Ücretinden Takdiri İndirim     ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ KARTLARIN FİNANSMANINA ...     Taşınmaz Kültür V. Bakım, Onarım ve Ruhsatland....     İŞ DENEYİM BELGESİNİ ORTAK OLDUĞU YENİ ŞİRKET ...     ENGELLİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASININ HAKEDİŞ ÖDEMES     BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNİN MAL BİLDİRİM     Personel Çalışt.Dayalı Hizmet Alımlarının Diğer H.     Kamu Personeli Alımı İlanları-Başbakanlık Genelge     Fazla Çalışma- Başbakanlık Genelgesi     Büyükşehir Belediyelerinde Emlak ve Çevre Temizlik     NORM KADRO YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI     İdari işlem ve eylemlerden doğan zarara ilişkin     Hatalı olarak verilen ruhsat     Danışmanlık Hizmeti İşine Ait Birim Fiyat/ Götürü     MEVZUAT FİHRİSTİ -Kanunlar, BKK, Yönetmelik ve Teb     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ 2014 NİSAN SAYISI     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ İÇİNDEKİLER (NİSAN 2014)     KURUMLARDA VEKALET     2014- Mayıs     Hizmete Dayalı Hizm.Alım İh. Yeni Fiyat Farkı Çer.     KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARINDAKİ     UYUŞMAZLIK KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İHALE KOMİSYONU     Doğrudan temine İlş.Al.... Damga vergisi Uygulamas     İdarece Alınan Teminetlar Hacredilemez ve Ü.İht.Te     Yerel Siyaset ve Yerel Demokrasınin 30 Mart Yerel     PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) - I     Yerel Yönetimlerin Sosyal Sorumlulukları Çerçevesi     İKAMETGAH VEYA VAZİFE MAHALLİ İLE HAVAALANI TAKSİ     23 NİSAN VE 1 MAYIS GÜNÜ ÇALIŞAN BELEDİYE İŞÇİLERİ     MUHTARLIKLARA MADDİ YARDIMDA BULUNABİLİR Mİ     TCKDA ZİMMET SUÇU, FAİLİ ve ZİMMET SAYILAN FİİLLE     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASIN     Fazla Çalışma konulu genelge     Personel alım ilanları     TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA İSTİHDAM EDİLEN     DPB PERSONEL ALIMLARINDA İNTERNET SİTESİNDE İLAN     YAPI DENETİM HİZMET BEDELİ, PARA CEZASI, YAPI TATİ     HİÇ KİMSE ZORLA ÇALIŞTIRILAMAZ. ANGARYA YASAKTIR     Asıl İşverenin Sorumluluğu/Alt İşveren     İş Şartlarında Esaslı Değişiklik     Kanunlar, BKK, Yönetmelik ve Tebliğler     Merhaba Kıymetli Okuyucularım!     MAYIS SAYISI İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ PDF     2014-Haziran     R.G (Önemli Mevzuat) 17/05/-17/06-2014     Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesinin Koşulları     Kapatılan İl Özel İdareleri Hk.Açılacak Dava     Yapı Denetim Şrk. Yap.Hak. Ediş Öd.Belediyenin S.     İşyerinde ve Çalışma Ortamında Psikolojik Taciz-II     Perselasyon İşl.İkici Kez Düzenleme Ortaklık Payı     Kanunen Bakmakla Yükümlü Olduğu... Gün İç.İzin Ver     MAHALLİ İDARELERİN BİYOSİDAL ÜRÜN ALIMI İHALELERİ     Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet .....     Vakıf Ünv. İmar Plan Değişk. Bld. Harç ve Ücr.Muaf     Gece Çalışma Yapacak Belediye İşçilerinin Sağlık .     Mahalli İdarelere Verilen Hazine Taşınmazlarının .     BELEDİYELERDE SU KAYIPLARININ KONTROLÜ     Belediyelerin Tazminat Ödemesi Durumunda ...Pers.     ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜNDE YAPILAN KISMİ     Personel alım ilanları     Yargı-Uyuşmazlık K.-İmardan Kaynaklı Zarar Tazmin     Yargıtay-Sürekli görev Yolluğu     Yargıtay- İhaleye Fesat Karıştırma     Danıştay-4734 S.Kan.Kap.Olan işin 2886 ya göre yap     Sayıştay/Encümen Ödeneğinden GV Kesintisi     HAZİRAN DERGİ PDF     2014- Temmuz     Belediyelerde Emeklilerin Çalışması ve Tek Emekl.     Vergi Affı ve Belediyelerin Yapması Gerekenler     MEKÂNSAL PLANLAR YAPIMINDA YENİ DÖNEM - I     Geleneksel Organizasyonların Doğrudan Temin ...     Belediye Spor Kulüpleri     657/48 Md. Suçları İşleyenlerin Tekrar Atanması     6331 S.K. İşyerlerinde İşin Durdurulması     KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI-2     Geçici Görvlendirme ve Naklen Atanmaya İlişkin....     SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI -1     BELEDİYELERCE GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE İLİŞKİN     İHALE UYGULAMALARI YÖNT. SON DEĞİŞİKLİKLER     4734 s.K. 6369 İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER     ALIMA KONU EŞYANIN KALİTE VE STANDARDINA     PAZAR YERLERİNDEKİ SATIŞ YERLERİNİN TAHSİSİ İŞLEML     TEMMUZ 2014 DERGİ PDF DOSYASI     Bazı Vergi ve Harç Tarifeleri     R.G. Mevzuat (17/6-18-7 2014) önemli mevzuat     İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı     Yargtay (Hizmet Kusuru)     Sayıştay (Altın Takılması)     Genelge-3194 sayılı İmar Kanunu 27 nci madde     Genelge-Elekt. ve Mak. Mühendislerinin Yet Sınırı     2014-Ekim     Belediye Başkanlarının Derece İntibakları .....     Harcırah Kanunuda 6552 Sayılı T.Yasa İle Değişk.     6552 Sayılı Yasa İle Hizmet Alım İh.Pers.ve Kamu     Görevde Yükselme ve Unv.Değişk.Genel Yönt.Değişk.     İtfaiye Aracı Yangın Söndr.Malzeme Alım İh.Araç Al     BELEDİYELERDE TEBLİGAT ÜCRETİ KİMLERE ÖDENİR?     Park ve Bahçelerin Elektrik Tarifeleri     Tasfiye gibi Nedenlerle, Müzayede KDV     Geriye Dönük Sıfır Or.Eml.Ver. ve İstenecek Belge     İYEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ     SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDAN FERAGAT     Yİ-ÜFE Ugl.Fiyat Farkı Öd.Dikkat Edilecek Hususlar     Hazine Taşk.İrtifak Hakkı İşl.Son Değişk.     YERLİ İSTEKLİLER İLE İLGİLİ KAMU İHALE KANUNUNDA Y     DEĞİŞİM ODAKLI BELEDİYE HİZMETLERİ     İL ÖZEL İDARESİNİN UZLAŞMA YETKİSİ     Değişen Mevzuat (18.09.2014-21.10.2014)     Anayasa Mah. 6360 Sayılı Belediye Kanunu     Yargıtay (İhale Fesat Karıştırma ve Mev.İşçi)     PARMAK İZİ İLE MESAİ TAKİBİ YASAL MIDIR?     Otobüs Şöförünün Kaza Yapması     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ 2014 EKİM SAYI 22     2014-Kasım     Saatlik İzinler Yıllık İzinden .. Düşülür mü?     Ars. ve Arz.Düzn. Kamu Tesislerine Tahsis     İtfaiye Aracı ve İtf.Malz İhaleleri II     4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA POSTALAR HALİNDE     ELEKTRONİK TİCARET VE UYGULAMASI     EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARINI KİMLER ALABİLİR?     BELEDİYELER LEHİNE KAMUYA TERK EDİLEN YERLERİN MÜL     DEVLET MEMURLARI KANUNDA 6552 S.KANUNLA YAPILAN D.     KAMUYA YARARLI DERNEK STATÜSÜNÜN VERGİSEL BOYUTU     Bld. Şirketlerinin Finansal Raporlama ve Bağımsız     İŞÇİNİN ÜCRET GARANTİ FONUNDAN YARARLANMASI     HARCAMA YETKİLİSİ VE GERÇEKLEŞTİRME ...GÖREVLERİN     Anayasa Mah. Kar. Sonrası Özel İdare Genel Sek ve     MAL BİLDİRİMİNDE BULUN DURUMUNDA DİSİPLİN CEZAS     BELEDİYELERİN GELECEK YILLARA YAYGIN HİZMET YÜKLEN     AB SOSYAL POLİTİKİLARDA DEĞİŞİM     Uyuşturucu ile Mücadele/ Başkanlık     Acil Durumlarda Koordinasyon/Başbakanlık     VERGİ USUL KANUNU /YENİDEN DEĞERLEME     MEVZUAT FİHRİSTİ /22/10/2014-19/11/2014     (Danıştay) BELEDİYE ENCÜMEN KARARI, İMAR, TRANŞE     Yargıtay/İŞ YERİ AÇMA RUHSATI VERİLMESİ     Sayıştay/özel hizmet tazminatının hatalı ödenmesi     2014-Aralık         K.V.Mükellefi Olarak İktisadi Kamu Kuruluşları         Hizmet A.İh. Çalışan Sendika ve Toplu İş Söz.Hak.         Belediyelerde Park ve Bah.Yönt."Yeşil Alan" Yönet.         S.Değş. Bld.Mec.Çalışma Yönt.         İHALELERE İLİŞKİN KISA NOTLAR         SENDİKAL NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ         BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ HARCIRAH SORUNU ÇÖZÜLDÜ!         HARCIRAH ve SHUTTLE SERVİS UYGULAMASI         Hesap Verme Sorumluluşu ... Yapılan Düzenlemeler         POSTMODERN ANLAYIŞ AÇISINDAN YEREL YÖNETİMLER         Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Tah..... Bir S         Su Abonelik Sözleşmelerinin Tüketicinin Korunması         Kıyılarda Düzenleme Yapma Yetkisinin Belediyeler .         SGK Uyg.Yangın Sönd.İşl.Çalış.Yıpranma Payı         6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN KAPS         İngiltere'nin Yolsuzlukla Mücadele.... Rüşvet Kan.         İŞLETME FAALİYETİNİN DURDURULMASI (Yargıtay Karar)         ÖZEL SERVİS ARAÇLARINDAN HARÇ ALINMASI (Danıştay)         2886 Kanun hükümleri çerçevesinde tahmini (Sayışt)         Mevzuat (20/11/2014 - 16/12/2014)         İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ     2015-Dergiler     2015-Ağustos     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ AĞUSTOS-2015İÇİNDEKİLE     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ AĞUSTOS SAYISI PDF     MOBBİNGİN YENİ VE TUTARSIZ SİLAHI GEÇİCİ GÖREVLE     Evsel Katı Atık Bertarafı Tarifeleri     KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME     İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENİ OLARAK İŞ VE MESLEK     MALULİYETİN BELİRLENMESİ BAKIMINDAN ÇALIŞMA GÜCÜ     633 s.K.İŞİN DURDURULMASI YAPTIRIMININ UYGULANMASI     YURTDIŞINA GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLENLERE KONAKLAMA     Kamu zararı ve kamu zararının tahsil yöntemleri     ANAYASA M TAŞERON DÜZENLEMELERİNE İLİŞK     İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İşverenler     BELEDİYE ENCÜMENİNİN GÖREVLERİ     MAHALLİ İDARELERDE MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEB     SGK HİZMET TAKİP PROGRAMI VE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİ     KENTSEL DÖNÜŞÜMDE NELER DEĞİŞTİ-4     OĞRUDAN TEMİN KAPSAMI ALIMLARDA ÖZELLİK ARZ EDEN     2015- Ocak     2015- OCAK SAYISI     2015-Şubat     Kamu İhaleleriyle İlgili Bilgi Edinme Hakkının Kap     Asansör, Vinç Forklift .... Periyodik Kont. Dik.Ed     DERHAL FESHİNDE ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRENİN HESABI     Alınan Depozito ve Teminat..... zaman aşımı     YAPI DENETİMİ HAKKINDAKİ ...İHALE HUKUKU AÇISINDAN     TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPI VE ŞEBEKELERİNDEN ....     TORBA KANUNDA ASIL İŞ /YARDIMCI İŞ AYIRIMI     PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI     İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN D     HASTALIK RAPOR SÜRESİ BİTMEDEN MEMURUN GÖREVE     DEĞİŞEN MEVZUAT IŞIĞINDA ..... DEĞERLENDİRİLMESİ     İSTİFA VE İŞE İADE DAVASI     AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN     RESİ YAZIŞMALARDA ..YENİDEN BELİRLENDİ     TAŞIT KİRALAMA İHALELERİNDE GELİNEN SON NOKTA     NASIL BİR İL ÖZEL İDARESİ?     6183 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 8İNCİ MADDESİNİN     16/01/2015- 16/02/2015 mevzuat fihristi     YARGI KARARLARI     HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE/Yargıtay     TÜZEL KİŞİLĞİ KALDIRILAN KÖYLER/Yargıtay     ALT İŞVERENLER ARASINDA İŞYERİ DEVRİ/Yargıtay     İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA/Yargıtay     ÜYE TAM SAYISININ DEĞİŞMEYECEĞİ/Danıştay     YAKLAŞIK MALİYET, PERSONEL GİDERLERİ,/Danıştay     YAKLAŞIK MALİYET, PERSONEL GİDERLERİ, AŞIRI DÜŞÜK     BELEDİYE BÜTÇESİ, DAVA AÇMA EHLİYETİ /Danıştay     EĞLENCE MERKEZİ VE SPOR TESİSLERİNE AİT ELEKTRİK F     Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı (201     KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ ŞUBAT SAYISI 2015     2015 YILI ŞUBAT (26). SAYI İÇİNDEKİLER     FAALİYET RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ     2015-Mart     MART SAYISI DERGİSİ     2015 MART AYI DERGİSİ PDF DOSYASI     İÇİNDEKİLER     MAHALLİ İDARELERİN OTOBÜS ALIMI İHALELERİ - I     EMLAK VERGİSİNİN KİRA GELİRİ BEYANI (GELİR VERGİSİ     MAHALLİ İDARELER AÇISINDAN PERAKENDE TİCARETİN DÜZ     KAMU KURUMLARINDA KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ     İş Kanunu Kapsamında İhbar Öneli Bölünebilir mi?     MAHALLİ İDARELERİMİZİN ELEKTRİK ALIMI İHALESİNE     MEMURLARIN BİR TAKVİM YILI İÇERİSİNDE TOPLAM (7) G     MAHALLİ İDARELERDE İŞ AVANS VE KREDİLERİNİN KULLAN     YAPIM İHALESİNDE YÜKLENİCİNİN İŞİN.CEZALAR VE İŞİN     KAMUYA AİT İNŞAAT FAALİYETLERİNDEDURDURMAYA     2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNA GÖRE TAŞINMAZIN     ÖZEL SEKTÖR İÇİN YAPILAN ... İŞ DENEYİM BELGESİ VE     HİZMET BORÇLANMASININ EMEKLİLİĞE ETKİSİ     Belediyelerde Muhasebe Yetkilisinin Atanmasıyla İl     BELEDİYE TAŞINMAZLARININ TAHLİYE USULÜ DEĞİŞTİ Mİ?     PERSONEL ....TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN     Mevzat Fihristi (17.02.-17.03 2015) Tar.Arası R.Ga     DİŞHEKİMİ MUAYENEHANESİ, İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RU     BELEDİYE ENCÜMEN KARARI, İMAR, TRANŞ     GEÇİCİ TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ, EN AVANTAJLI İ     ISLAH İMAR PLANI, TAPU TAHSİSİ, İMAR AFFI     KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI, KAMULAŞTIRMA, MÜ     BELEDİYE İLE BANKASININ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İMZ     ÖZEL FİNANS KURUMU İLE GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İMZA     KAMU YARARINA TAHSİSLİ EŞYA (MOTOSİKLET) HIRSIZLIĞ     BODRUM KATTAKİ ORTAK ALANLARIN DÜKKANA CEVRİLMESİ     İŞ ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK     KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALINMAYAN İŞÇİNİN İŞ AKDİ     İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA     2015-Nisan     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ NİSAN SAYISI MAKALELERİ     Nisan 2015 Makaleler     6637 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEVLET YARDIMLARI     Harcırah ... Mutat Taşıt ve ,Uçakla Seyahatlerde     Belediyelerce Şirket Kurulması ve İlgili Mevzuat     MEMURİYET MAHALLİ UYGULAMASINDA     MAHALLİ İDARELERİN OTOBÜS ALIMI İHALELERİ - II     ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ     Kendi Çalışacığı Gerç. ile İçş. İh.Maliyet.Düşük G     BELEDİYELERE BEDELSİZ OLARAK YAPILAN HER TÜRLÜ MAL     Staj Yapan Öğr. ÇSG Mevzuatı     KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA REKABETİN SAĞLANMASI     SU VE KANALİZASYON İDARELERİNİN İLLER BANKASI ORTA     ANAYASA MAHKEMESİNDEN EMEKLİ İKRAMİYESİ İLE İLGİLİ     TİCARİ ALACAKLARA KARŞILIK AYRILMASI     PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARIND     Mevzuat Fihristi 17/03/2015-17/04/2015     Yargı Kararları     ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ (Yargıtay)     ÇEVRENİN KASTEN/ TAKSİRLE KİRLETİLMESİ (Yargıtay)     İMAR PARA CEZASI (Danıştay)     3194 SAYILI İMAR KANUNU 5. MADDESİ (Danıştay)     Şirekteler Borç Ver (Meclis Üyelerin Sor)Sayıştay     BELEDİYE ŞİRKETİNE BORÇ VERİLMESİ (Sayıştay)     Nisan 2015 Dergi PFD     2015- Mayıs     2015 Mayıs Dergisi PDF Dosyası     2015- Mayıs İÇİNDEKİLER     Millet Vekili Aday Adayı .... Geri Dönüşü -1     ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERDE YERLİ MALI     SGK, Yol ve Kanalizasyon ve Su Tes. Harc. Muaf Mı?     Mah. İd. TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE TEVSİK ZORUNLULUĞU     İmar Kanunun 15 ve 16 ncı Mad. Terk Ed.Yer....18.M     TEREDDÜT DUYULAN BAZI KONULAR     RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ-1:     RİSKLİ ALAN VE YAPILAR İÇİN BELEDİYELERCE     GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖDEME SÜRECİ     TAŞINMAZ KİRALAMALARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ     GEÇMİŞE DÖNÜK YABANCI DİL TAZMİNATI ÖDENİR Mİ?     TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ     YÖNETİMDE AHLAKİ DEĞERLERİ HÂKİM KILMAK     KENTSEL DÖNÜŞÜMDE NELER DEĞİŞTİ-1     MAHALLİ İDARELERDE KEFALET KESİNTİSİ     BİNA VE TESİS VARLIK YATIRIMLARININ MUHASEBE KAYIT     BİLGİ EDİNME KANUNU VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR     18-04-/15/05-2015 Tar.Arası Mevzuat Fihristi     ZİNCİRLEME MÜHÜR BOZMA EYLEMİ (Yargıtay)     TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLİĞİNDE İZİNSİZ (Yargıtay)     HAKSIZ FESİH (Yargıtay)     RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE (Yargıtay)     HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNATLAR     ŞÜPHE ÜZERİNE HAKSIZ FESİH (yargıtay)     İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA KARARI (Danıştay)     NAZIM İMAR PLANININ MAHALLI HABERLEŞME (Danıştay)     MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ GÖREVİNİ DANIŞMANLIK (Sayış)     2015-Haziran     Mahalli İdareler Dergisi Haziran Sayısı PDF     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ HAZİRAN SAYISI 2015     Makaleler     Milletvekili Aday Adayı ..... Geri Dönüş Usulu -II     EĞİTİM FAALİYETİ DÜZENLEMESİ DURUMUNDA     KAMUDAKİ GÖREVDEN ALINMA DURUMU     İŞÇİ ALIM USUL VE ESASLARI     KENTSEL DÖNÜŞÜMDE NELER DEĞİŞTİ-2     TEKLİFLERİN EŞİT ÇIKMASI DURUMU     2886 DİK. İhale Usulleri     BİLGİ EDİNME KANUNU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE UYGUL     2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNA ECRİMİSİL UYGULA     Mahalli İdarelerin Risk Değerlendirmesi Yük.-2     İŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI     İŞTİRAK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKULLERİN SATIŞININ     İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENİ OLARAK SOSYAL GÜVENLİK     İPTAL EDİLEN İHALE KARARINDAN SONRA ALINAN İKİNCİ     KDV TEVKİFATI YAPILMASINA İLİŞKİN ESASLAR     İŞÇİ SAYISINA GÖRE BELEDİYELERCE YERİNE GETİRİLMES     Mevzuat Fihristi (16/05/-16/06/2015 TARİHLERİ )     KİRALANIN GEÇ TESLİMİ VE HOR KULLANMASI     YIKIM KARARI ALINAN BİNALARIN YIKILMAMASI     İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI     EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ     BANKA KREDİSİNE İLİŞKİN BANKA VE SİGORTA MUAMELELE     İŞ AKDİNİ FESİH EDEN İŞÇİYE KIDEM     Sendika üyesi kamu görevlisi tespiti (Genelge)     İmtiyaz sözleşmeleri (Genelge)     Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi (Genelge)     EVLENME YARDIMININ GELİR VERGİSİNE TABİ OLUP OLMAD     İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA     ARAÇLARIN MTV MÜKELLEFİYETİNİN OLUP OLMAYACAĞI     2015-Temmuz     Taşınırlar İçin Tutulacak Defter ve Belgeler     HAKEDİŞLERİNDEN İŞÇİ ÜCRETİ KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN     MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ-I     Aylıktan Kesme ... Oran ya da Yılın Belirtilmemesi     DAVET EDİLMEYEN FİRMAYA İHALE DOKÜMANI SATILMASI     Konsorsiyum Ort. İh.Uy.Sırasında Ortaklıktan Ayrıl     KENTSEL DÖNÜŞÜMDE NELER DEĞİŞTİ-3     BELEDİYE ŞİRKETLERİ KENDİ BELEDİYELERİNİN İH.GİR.     BÜTÇE İÇİ İŞLETMELERİN VERGİSEL BOYUTU VE KDV     BELEDİYENİN HACZEDİLEMEYEN MALLARINA İLİŞKİN     Mahalli İdarelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu     AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA KRİTERLERİ YENİDEN BE     KAMU İHALE VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI IŞIĞINDA     MAHALLİ İDARELERİN DAMGA VERGİSİNE TABİ İŞLEMLERİN     İHALE MEVZUATIMIZDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLERİN GETİRDİK     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ 2015 TEMMUZ SAYISI PDF     TEMMUZ 2015 DERGİSİ MAKALE BAŞLIKLARI     18/06/2015-15/07/2015 Mevzuat Fihristi     SENDİKAYA ÜYE OLMAYAN KİŞİNİN (Danıştay)     ZABITA KIYAFEYİTLE DOLANDIRILCILIK (Danıştay)     HİZMET SÖZLEŞMESİNİN UZATILMAMASI (Yagıtay)     4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MAD. (DANIŞ)     GELİR VERGİSİ (Sayıştay)     Mali ve Sosyal Haklar-2015-ikinci altı aylık (Gen)     Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret T. (Gen.)     2015-Eylül     EYLÜL 2015 DERGİSİ PDF DOSYASI     MAKALELER     MALİ YIL KAVRAMI VE MALİ YILIN BAĞLAYICILIĞI     İHALE KAPSAMINDA ALACAĞIN TEMLİKİ     KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KDV VE HARÇ UYGULAMASI     VERGİ RESİM VE HARÇLAR ve KESİLEN CEZALARDA UZLAŞM     TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENİLEN YETERLİLİK BEL...     YAPIM İŞLERİNDE GEÇİCİ KABUL GÖREVLİLERİN SORUMLU     ÖN MALİ KONTROL FAALİYETLERİNİN KAPSAM VE HUKUKSAL     6331 S.Kanunun Uygul.Karş.Sor. ve Çözüm Yolları-1     BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN EMEKLİNİN AYLIĞI KE     GÖREVİNE SON VERİLEN MEMURUN EMEKLİ İKRAMİYESİ     KAMU İHALE YÖNTEMLERİ 21 İNCİ MADDESİNİN (B) BENDİ     Geçici Görevlendirmelerde Taksi Kul. ve Bld.Bşk. D     4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA İHALE USULLERİ     Belediyelerin Mali Denge(sizlik)leri Ne Durumda?     ANAYASA MAHKEMESİ KARARINDAN SONRA KENTSEL DÖNÜŞÜM     KURUM İÇİNDEN BOŞ KADROYA VEKALET     KADASTRAL YOLLARIN İHDASI VE BU YERLERDE     21/08/-10/09 2015 Tarihleri Arasındaki Önemli Mevz     KİRALANANIN HOR KULLANILMASI NEDENİYLE OLUŞAN ZARA     İŞ SÖZLEŞMESİNİN SAĞLIK SEBEPLERİYLE FESHİ     İNŞAATA RUHSAT ALINMADAN BAŞLANMASI (Danıştay)     YAPI RUHSATI (Danıştay Kararı)     İŞ AKDİNİ FESHEDEN İŞÇİYE KIDEM VE İH.TZM.(Sayış)     Ev Kadınlarının Üret.El Ör.Belediyece Alınm.(Özg)     İl Öz.İd.Gn.Skt.Yrd. Uzman Kadr. Geç. Maaş. (DPB)     2015-Ekim     Toplu Sözleşme ile Sosyal Denge Tazm.İlş.Yeni Düz.     Belediye Şirketlerinin İhale İşlm.ve İh.Katılm.-1     İş Sağ. ve Güv. Maha.id.Uygulanması ile ....     Afet Riskli Alanların Dönüşümünde İhale Usulü Sor     Kamu İhalelerinde Varlıklara İlişkin Sigorta Zorun     HİZMET ALIMI İHALELERİNDE EŞİT FİYAT TEKLİFLERİNİN     ELEKTRİK, TELEFON VE DOĞALGAZ ALIMLARINI     ÜCRET HESAP PUSULASININ BAĞLAYICILIĞI     MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ-III     KİK İHALE USULLERİ VE DOĞURDAN TEMİN-2     KENTSEL YENİLEME ALANI KARARLARININ GEÇERLİLİK     AYLIK KİRA ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BANKA DEKONTLARININ     BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE BAĞLI KURULUŞ....     SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDE YAŞ TASHİHİ     BELEDİYE KANUNU İLE İLGİLİ 17.06.2015 TARİHLİ SON     İHALE YETERLİK KRİTERLERİHANGİ İHALE DÖKÜMANINDA B     PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI     3.TOPLU SÖZLEŞME (BUNALRI BİLİYON MU)     Mevzuat (11.09.2015- 16.10.2015)     KAMULAŞTIRILAN YERİN EMLAK VERGİSİ BORCU(Yargıtay)     KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNDE FAİZ (Yargıtay)     Ruhsatsız Yapı (Danıştay)     İlave Tediye Öd.SSG ve İşsizlik SG. (Sayıştay)     EĞLENCE VERGİSİ (sayıştay)     Mahalli İdareler Dergisi 2015 Ekim Sayı 34     2015-Kasım     BELEDİYE BAŞKANLARININ İŞ KAZALARINDAN DOĞAN CEZAİ     BELEDİYELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI     2015 GENEL SEÇİMLERİNİN YEREL YÖNETİMLER ANLAYIŞIN     MAL ALIMI İHALELERİNDE, AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULA     BELEDİYE ŞİRKETLERİ HARCIRAH KANUNU VE TAŞIT KANUN     BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN İHALE İŞLEMLERİ VE İHALELER     DEĞİŞEN VE GELİŞEN SOSYAL GÜVENLİK ARAÇLARI     Belediyeler Tarafından Gerçekleştirilen Gıda Banka     SÖZLÜ SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR     İHALE YAPISI VE KARAR ALMA ŞEKLİ ... KOMİSYONLAR     HANGİ İHALE DÖKÜMANINDA BELİRTİLMELİ?     MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ-VI     HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİMİ     PARSELASYON İŞLEMLERİNDE YER YÖNÜNDEN GENEL YETKİ     PERSONELE YEMEK ÇEKİ YEMEK FİŞİ YEMEK KARTI ..     SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDE YAŞ TASHİHİ     TEKLİFLERİN EŞİTLİĞİNDE PUANLAMA YÖNTEMİNE     YAPIM İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN FESHİ VE FESİH HAL     Mevzuat (17.10.2015/20.11.2015)     ECRİMİSİL (Yargıtay)     İMAR UYGULAMASI (Yargıtya)     KİRALAYANIN KATMA DEĞER VERGİSİ SOR. (Yargıtay)     KÖYÜN ORTA-KAMU MALLARININ HACZİ (Yargıtay)     ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ (Yargıtay)     ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA HIZMETLERI     SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İŞSİZLİK SİGR. PİR (Sayıştay     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ KASIM 2015 SAYI 35 PDF     ELTRİK TARİFESİ (sayıştay)     BELEDİYENİN KİRA ALACAKLARININ TAH. VAZ. (Sayıştay     ARALIK 2015     ARALIK 2015 DERGİ-PDF İNDİRİNİZ     2016 YILINDA UYGULANACAK BELEDİYE İDARİ PARA CEZAL     MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN     SÖZLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR     ÇALIŞAN SAYISINA BAĞLI İSG YÜKÜMLÜLÜKLERİ     İSTANBUL İÇİN MEMURİYET MAHALLİ UYGULAMASI     AYLIKSIZ İZİNLİ MEMURUN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİ     KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDI     KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ     GERİYE DÖNÜK EMEKLİ MAAŞI VEYA İKRAMİYESİNİN     BELEDİYE ŞİRKETLERİ İSTEDİKLERİ BANKADA HESAP AÇIP     EŞİ VE DİĞER AİLE FERTLERİNE HARCIRAH     PARSELASYON İŞLEMLERİNDE YER YÖNÜNDEN ÖZEL YETKİ K     YAPIM İŞLERİNDE YÜKLENİCİLERİN VE ALT YÜKLENİCİLER     TAŞERON İŞÇİLERİNİN YILLIK İZİNLERİNİN     BELEDİYEDEN BÜFE KİRALANMASI İŞLEMİNDE VERGİSEL SO     RESMİ GAZETEDE YAYIMLANANLAR     HARCIRAH KANUNUYLA İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI     MAHKEME KARARINI UYGULAMAMA (Yargıtay)     KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA VE BEDELİ (Danıştay)     UYGULAMA İMAR PLANI (Danıştay)     SPOR KLÜBÜNE İHALE YAPILMADAN TAŞINMAZLARIN (Syş)     BELEDİYELERİN PAHALI VE LÜKS ARAÇ KUL(ETİK)     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ 2015 YILI FİHRİSTİ     2016- Dergiler     Aralık-2016     BelediyelereAit Taşınmazlar Pazarlık Usulüyle Kira     SİGORTALI ÇALIŞMALARI KAZANILMIŞ HAK AYLIĞINDA DEĞ     MAZBUT VAKIFLAR ve VAKIFLARIN KAMU KURUMLARIYLA İL     ODA KAYIT BELGESİ     DİSİPLİN KURULU KARARI İLE İŞÇİYE VERİLEN CEZANIN     BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELERİN RUHSATLANDI     MAHALLİ İDARELERİN ÇALIŞANLARINA KİŞİSEL KORUYUCU     HARCIRAH AVANSININ ZAMANINDA KAPATILMAMASI HALİNDE     İHALE DOKÜMANINA UYGUN SUNULMAYAN BELGE     BELEDİYELERİN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA AR     GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİNDE AZAMİ SÜRE VE GÜNÜBİRLİK     KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ     BİNA VERGİSİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR     KAMU MALLARINDA PARSELASYON UYGULAMALARI-1     BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE YILSONU İTİBARİYLE YAPILMAS     BELEDİYELERİN ŞİRKETLERİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNDEN     BELEDİYELER NASIL TOPTANCI HÂL KURABİLİR     KABAHATLER KANUNU UYARINCA BELEDİYE ZABITASI TARAF     Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu (Başbakanlık)     Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet`e dâhil edilm     Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım (B.)     Sya Katılım Bankası Teminat Mektubu     İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı     Ticari Taksi     Vatandaşla Buluşma     R.Gazete 17/11/2016-19/12/2016     Mühendislik Kadrosuna Vekalet Eden Tekniker (Soru)     Pilot Ortak (Soru)     İhalede Yedek Üye (Soru)     Yargıtay-Haksız Fiil,İşçilik Alacakları,Sözleşme,     Danıştay-Yanlış bilgi,İşleri Açma,Parselasyon İşl.     Sayıştay (Muhtarın Hesabına P.Yat./İhale Usl.)     KİK Kararları     Aralık 2016 Dergisi PDF Dosyası     Şubat-2016     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ ŞUBAT 2016 SAYISI     BELEDİYELERCE BÜTÇE İÇİ İŞLETME KURULMASI     ASGARİ ÜCRETTEKİ YÜKSEK ORANLI ARTIŞ İHALE İPTAL     Belediye Şirketine Ait Taşınmazların Sat. ve Kir.     Pirime Esas Kazanç Hangi Kazançlar Di.Öd.Sayılır     BELEDİYELERE AİT MAAŞ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN MUHASEBE     ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ İLGİLİ TEREDD     BELEDİYELERDE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMI     GÜNÜBİRLİK GÖREVLENDİRMELERDE ÖDENECEK GÜNDELİK     MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMANA İLİŞKİN YETERLİ     İHALE MEVZUATI AÇISINDAN GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMİ     DOĞUM YARDIMI ve DOĞUM YARDIMINDA ÖZELLİK ARZ EDEN     SOSYAL GÜVENLİK BORCUNUN İHALE VE HAKEDİŞ ÖDEME     BELEDİYELER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLU TAŞI     ORTAK İHALE YAPILMASI     KAMU KURUMLARI AÇISINDAN ULUSLAR ARASI İHALELERDE     SAYAÇ TERCİH ETME HAKKI (yargıtay)     KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İAD. HAK DÜŞ S.-Yargıtay     KİRALANAN YERİN ANAHTAR TESLİMİ-Yargıtay     BÜFENİN TAHLİYESİ[-Danıştay     İKİ GÜN İŞE GELMEME     Disiplin cezaları kaç yılda siliniyor veya ...     TABLO I- P A R A S A L S I N I R L A R     MEVZUAT FİHRİSTİ     Ocak-2016     Mahalli İdareler Dergisi Ocak 2016 sayısı PDF     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ OCAK 2016 SAYIMIZ     Mart-2016     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MART 2016 (39.) SAYI     ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ ÇEVRE YATIRIM VE     6663 SAYILI KANUNDA MEMURLAR AÇISINDAN EMEKLİLİĞİ     YÖNETMELİK NEDİR? YÖNETMELİK ÇIKARIRKEN DİKKAT EDİ     YOL HARCAMALARINA KATILIM PAYI HİZMETİN SUNULDUĞU     Disiplin Hukukunda Savunma Hakkı     BELEDİYE VEYA BELEDİYE ŞİRKETİNİN YÜZDE 10 ORANIND     ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÇERÇEVESİNDE GEÇİCİ GÖREV     MAHALLİ İDARELERİN ÇALIŞANLARINA İŞ SAĞLIĞI VE GÜV     GORTA PRİMİ TEŞVİKLERİ VE BELEDİYELER     PARSELASYON İŞLEMLERİNDE YER YÖNÜNDEN ÖZEL YETKİ K     DOĞUM YAPAN VEYA EVLAT EDİNEN MEMURLARA YARI ZAMAN     PROJE, PLAN VE TASARIM YARIŞMALARIYÖNETMELİĞİ     KAMU İHALE MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE ŞİRKET BÖLÜNMELER     MAHALLİ İDARELERDE GELİR HESAPLARININ KULLANIMI     6111 ve 6661 SAYILI KANUNA GÖRE İŞÇİ TEŞVİK UYGULA     BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE SAYIŞTAY DENETİM SÜRECİ     BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHALELERDE     GAYRİSİHHÎ MÜESSESELERİN ETRAFINDA SAĞLIK KORUMA     BELEDİYELER HANGİ İŞLERİNİ TAŞERONLARA / ALT İŞVER     BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ARACININ HACZİ     MEVZUAT FİHRİSTİ     SORU-CEVAP- Mart 2016 sayısı     İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA-YARGITAY     GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜ/YARGITAY     İN YAZILI RIZA OLMADAN İŞÇİNİN ÜCRETİNİN AZALTILMA     İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MADDİ ./ YARGITAY     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA İD./DANIŞTAY     N TEMİNLE PİYASA RAYİCİNİN ÜZERİNDE AL. /Sayıştay     İHTİSAS KOMİSYON ÜCRETLERİNİN FAZLA OLMASI/Sayış.     Nisan-2016     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ MART 2016/ SAYI 40. SAYI     NİSAN 2016 SAYI 40 (MAKALE BAŞLIKLARI)     Mayıs-2016     Mayıs -2016 İçindekiler Bölümü     Sevgili Okuyucularımız!     TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDEKİ SON DEĞİŞİKLİKLER     KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK KILIK KIYAFET DÜZENLEME     KAMU KURULUŞUNUN İŞ KANUNA GÖRE SORUMLULUĞU     BELEDİYELERDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ YERİNE SERBEST     BELEDİYELERİN ÜCRETE TABİ İŞLERİ VE ÖZELLİKLİ DURU     ÖDEMELERİN SGK PRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMLARI     İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN SONRA ORTAYA     YARI VE YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA     CEZA KOVUŞTURMASININ DİSİPLİN SORUŞTURMASINA ETKİS     BELEDİYELERİN DİSİPLİN KURULLARI     HARCAMA YETKİLİLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLİĞİ     ZEL KİŞİLER MESLEKİ FAALİYETLERİNDEN DOLAYI YARGI     ŞİRKET BÖLÜNMELERİ HALİNDE İŞ DENEYİM BELGESİ     NAKİT YATIRILAN GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN UYGULAMADA     GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARD     BELEDİYLERİN, TELLALLIK HARCI GELİRİ     BELEDİYELERİN İŞLETTİKLERİ KONUKEVLERİNİN VERGİLEN     ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE TABİ TUTULAN PARSELLER     MEMUR VEYA HİZMETLİ KONUMUNDA OLMAYANLARA     YARGI KARARLARI     GÜRÜLTÜYLE KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA-Y.G.     KİRALANININ TESLİM EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT     KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ     SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ     İMAR PARA CEZASI     İHALE SİSTEMİNE UYMADAN İŞ YAPTIRMA     İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK     Belediye Başkanı Makam ve Görev Tazminatı (Uyuşm)     Tahsilatlarda Zaman Aşımının Sorumluluğu     PERSONELE İNDİRİMLİ SU ÜCRETİ     ZABITA MÜDÜRÜ ATANMA USULÜ HAKKINDA (degide y.madı     SORULAR     GÖREVDE YÜKSELME     YEMEK BEDELİ     ZABITA MÜDÜRÜ ATANMASI     GENELGE VE GÖRÜŞLER     IĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUK MÜCADELENİN GÜÇLENDİ     TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNA GÖRE YAPILAN ATAMALARIN     TAKBİS Hk.     Aile Yardımı Ödeneği/MALİYE BAKANLIĞI     Günübirlik Konaklama Yerleri     Saydamlığın artırılması /DERGİDE YAYIMLANMADI.     OSB lerdeki imar işlemleri /D.Y.madı.     MEVZUAT FİHRİSTİ (19/03/2016 - 20/05/2016)     Haziran-2016     Haziran-2016 Sayı 42 İçindekiler     HAZİRAN DERGİSİ PDF DOSYASI     İSG HİZMETLERİNİ ALMA ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR     DİSİPLİN CEZASININ ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNMESİNDE     DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI İTİRAZ YOLLARI     ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN NAKİT TEMİNATLARIN     BELEDİYE PERSONELİNİN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMELERİ     BELEDİYELER, ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINDAN İŞÇİ KİR.     BELEDİYLERİN, İŞGAL HARCI GELİRİ     ORTAK GİRİŞİMLERİN TEKLİF ZARFINDA TÜM ORTAKLARIN     MAL ALIMI İHALELERİNE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR     SÖZLEŞMELERİNİN MÜCBİR SEBEPLER NEDENİYLE İMZALAN.     GEÇİCİ HAKEDİŞLERİN DÜZENLENME ESASLARI UYGULAMAD     ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN AMAÇ UNSURU     İZİN ALINMADAN AÇILAN İŞYERLERİNİN KAPATILMASI     SAYIŞTAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞEN SORUMLULUK     YENİLEME ALANLARINDA BELEDİYE ŞİRKETLERİNİNGERÇEKL     İşçilerin Yıllık İzinlerinde 6704 Sayılı Kanunla G     STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNİN BELEDİYELERDE UYGULAN     MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN     İDARELERDE İÇ DENETİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİL     6360 SAYILI KANUN SONRASI YER ALTI SUYU ve KAYNAK     MEVZUAT FİHRİSTİ (R. Gazete) 21/05/2016-20/06/2016     GEÇİCİ SU ABONELİĞİ/Yargıtay Kararı     YAPI KULLANMA İZNİ[/Yargıtay Kararı     YAPI KULLANMA İZNİ, RUHSATA AYKIRILIK     ÇIKARILAN YÖNETMELİKTE HUKUKİ BELİRSİZLİK OLMAMALI     ZABITA MÜDÜRÜ ATANMA USULÜ HAKKINDA     Belediyelerin Dış Cephe Tamiratı     Çevreye Kül Dökülmesi/soru-cevap     Zeyilname düzenlenmesi/soru-cevap     Iş deneyim belgesi/soru-cevap     Sözleşmeli personel, müdürlük kadrosu/soru-cvp.     Temmuz-2016     Teknisyenlerin Üst Öğrenimi Bitirmeleri Durumuda     EMEKLİLİK YAŞINI DÜŞÜREN VE YAŞ ŞARTI ARANMADAN     BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞI     ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER     DİSİPLİN KURULUNUN KABUL KARARINA RAĞMEN ....     MEMURUN MAZERETSİZ BİR GÜN GÖREVE GELMEMESİNİN SON     BELEDİYE TAŞINMAZLARININ KİRALANMASINDA SÜRE UZATI     İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNE AYKIRI HARCIRAH ÖDE     MAHALLİ İDARELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETL     TAŞINMAZ KİRALAMALARI VE KİRALAMALARA İLİŞKİN     MAHALLİ İDARELER DERGİSİ TEMMUZ 2016 PDF     FİYAT FARKI KONUSUNDA İHALE DOKÜMANLARINDA     SÖZLEŞMENİZDEKİ CEZAİ MÜEYYİDE NEDENİYLE İHALENİZ     KAMU DENETİMİNDE (INTOSAI) MESLEKİ AHLAK KURALLARI     ATIK YÖNETİMİNDE YETKİLİ KURUM, KURULUŞ VE İŞLETME     İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDEN GÖSTERİLMEKSİZİN YEN     TRANSFERLER, ÖZ GELİRLER VE BORÇLANMA     KAYNAK SULARI HARCI     MÜLKİYETİ BELEDİYELERE AİT ARSALARIN KAT KARŞILIĞ     İDARİ YARGI TARAFINDAN İPTALİ, İPTAL KARARININ UYG     SAYIŞTAY RAPORLARININ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLM     SU İDARELERİ TEMSİL ve TÖREN YÖNETMELİĞİ ÇIKARTABİ     MEVZUAT FİHRİSTİ     Özel sektere gerçekleştirilen yapım işlerine ilişk     Taksitlendirilmiş vergi borcu, kamu ihalelerine     Sözleşmeli personel, müdürlük     ÖZEL GÜNVENLİK GÖREVLİSİNİN YARGILANMASI     DAVA TARAHİNDEN ÖNCE DAVALININ ÖLÜMÜ     BELEDİYENİN FON HESABINDAKİ PAYLARA HACİZ KONULMAS     TELEFERİK GEÇEN BİR YERİN KAMULAŞTIRMA BEDELİ     DEPO, SIĞINAK VE KAPICI DAİRESİNİN KULLANIMINA AYR     İŞ YERİ KAPATMA, İHLALİN TEKERRÜRÜ     GECİKME FAİZİ     VERGİ RESMİ HARÇ VE DİĞER GELİRLER     LOJMANLARI ÇATI VE BINA İÇLERI ONARIMI     Ağustos-2016     Ağustos 2016 Dergi PDF     ÇEVRE KONUSUYLA İLGİLİ ŞİKÂYETLERDE HANGİ MERCİLER     BELEDİYELERDE YÖNETİCİ KADROLARINAVEKÂLET SORUNU     MAHALLİ İDARELERE AİT İKTİSADİ İŞLETMELER AÇISINDA     SERMAYE ŞİRKETİ ORTAKLARININ İHALEYE KATILMA YASAĞ     İHALELERDE FİYAT FARKI ÖDEMELERİNDEN DAMGA VERGİSİ     MAHALLİ İDARELERDE SOSYAL DENGE TAZMİNATI     ALACAKLARIN ANLAŞMA YOLUYLA TASFİYESİ     Riskli Yapı Statüsündeki Taşınmazlarla İlgili Harç     EŞİT DAVRANMA BORCUNA AYKIRILIK VE KANIT YÜKÜ     Eylül-2016     İÇİNDEKİLER     Mahalli İdareler Dergisi Eylül Sayısı PDF Dosyası     İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENL     İŞÇİ VE MEMURLARIN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ     YAPILACAK DESTEK VE MALİ YARDIMLAR     BELEDİYE HİZMETLERİNİN AKSADIĞININ TESPİTİ     GELİR TESTİNİN USUL VE ESASLARI     SGK ALACAKLARINDA HAK KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRE     FİYAT FARKI ÖDEMELERİNDE DAMGA VERGİSİ     HALKLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL TANITIM     KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASINDA SÜREYİ     UZMAN VE HEKİM GÖREVLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ERTELENDİ     ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN TAKİP VE DENETİMİNDE BELEDİYE     PARSELASYON İŞLEMLERİNİN İDARİ YARGI TARAFINDAN-3     BELEDİYE KONTOL VE DENETİM NOKTALARININ EVRİMİ     ELEKTRONİK ORTAMDA HİZMET SUNUMU UYGULAMALARI     AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER İÇİN SÖZLEŞME YAPILMADIĞINDA     BELEDİYELERE BORCU OLAN VATANDAŞLARA TARİHİ FIRSAT     UYGULAYICILAR İÇİN İHALE NOTLARI     2016-Ekim     EKİM 2016 DERGİMİZİN İÇİNDEKİ MAKALE BAŞLIKLARI     EKİM 2016 DERGİMİZİ PDF ŞEKLİNDE OKUYUNUZ     HİZMET YETERLİLİK BELGESİ- I:     YAPIM İŞLERİNDE İŞİN VE İŞYERİNİN KORUNMASI VE SİG     BELEDİYELERİN SU, TOPLU TAŞIMA VE KATI ATIK HİZMET     TAŞERON İŞÇİSİNİN SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KONUSUNDA BE     HİZMET ALIM İHALESİNDE KISMİ TEKLİF SUNULMASI     MAHALLİ İDARELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLE     BELEDİYE HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAM     KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİSİNİN KIDEM TAZMİNATI     İHALENİN FESHİ DURUMUNDA KESİN TEMİNATIN İADESİ VE     KPSS SÜRECİNDE ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLERİN İNTİBAKI     İŞÇİLERİN KIDEM SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİNİN KOŞ     2013 yılında sözleşmeli personel statüsünden memur     HAKEDİŞLERLE İLGİLİ DAMGA VERGİSİ DAVALARINDA 2 HU     YAPI DENETİM MEVZUATININ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILA     PARSELASYON İŞLEMLERİNİN İDARİ YARGI TARAFINDAN İP     BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMA     DOĞRUDAN TEMİN İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIM HANGİ     Kasım-2016         KASIM 2016 DERGİSİ PDF ŞEKLİ         HARCIRAH KANUNUNA GÖRE YOL GİDERİ ÖDEMELERİ         EM. SANDIĞINA TABİ MEMURLARIN EMEKLİLİK EK GÖST.         İPTAL EDİLEN İHALELER İLE İLGİLİ OLARAK DOĞMUŞ D.V         HİZMET YETERLİLİK BELGESİ- II: Düzenlemeler ve Uyu         İŞ SÖZLEŞMESİNİN PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE FE         BAZI İŞYERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI KONUSUNDA         İstisna Kapsamında Gerçekleştirilen Alımlar Sonucu         BELEDİYE ZABITA PERSONELİNİN 5510 SAYILI KANUNDAKİ         BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ V         DANIŞTAY KARARI SONRASI İŞ DENEYİM BELGELERİNDE AR         6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMI         ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) UYGULAMALARIND         PARSELASYON İŞLEMLERİNİN İDARİ YARGI TARAFINDAN İP         TEKLİF MEKTUBUNUN HAZIRLANMASINDA YAPILAN         6728 SAYILI YASA İLE DAMGA VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİ         BELEDİYELERİN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ KAPSAMINDA         İŞ ORTAKLIKLARINDA ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİNİN DE         KAMU PERSONELİNE VERİLEN KONAKLAMA VE ZARURİ İHTİY         Lere Verilen Dilekçeler Hakkında         2013/11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK         Mobil kısırlaştırma ünitesi         Eş Başkanlık         Baz İstasyonları         Yaptığı telkinin yasal dayanağı var mıdır?         Hissesi oranında iş bitirme belgesi olabilir mi?         Performans düşüklüğü nedeniyle işine son verilebi         İHALENİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT[         İŞ ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK, TEMEL ÜCRETİN AZ         İŞ YERİ KAPATMA         MÜSTEHCEN MESAJLAR GÖNDERMEK         ESKİ DOKUNUN KORUNARAK AYRINTILI PLAN ÇALIŞMASI YA         ZABITA MEMURU AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ         GECİKME CEZASI[         FTA SONU TATİL VE ÇALIŞMA RUHSAT HARCININ ALINMAMA         BANKA REFERANS MEKTUBU         İŞ DENEYİM BELGESİ         21/10/2016-16/11/2016 mevzuat fihristi     2017-Dergi         2017-Ocak         2017 YILINDA UYGULANACAK BELEDİYE İDARİ PARA CE         MAHALLİ İDARELRE DERGİSİ PDF         2017- Şubat         Şubat 2017 PDF DERGİ         KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDE KESİN KABULÜN DAVA ŞART         ŞİRKETLERİNİN MALİ KAYNAKLARI İÇİN KAMU BANKALARI         MEMURUN YAKINININ SAĞLIK MUAYENESİ, TAHLİL VE TETK         ELEKTRONİK SAYAÇLARA YÜKLENEN TUTARLAR NASIL         KAMUDA İÇ DENETİM-1         İHALE SÖZLEŞMESİ İMZASINDAN ÖNCE ARANAN PRİM BORCU         YATIRIM TEŞVİKİ AMACIYLA EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA Y         MOTOR HACMİNİN İHALE SONUCUNA ETKİSİ         İŞÇİ ÜCRETİNİN ÖDENME ZAMANI         MAL ALIMI İHALELERİNDE DE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SOR         YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ         KAMU İHALE MEVZUATINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞER         NAKDEN YAPTIRILAN KAMU ARAÇLARI MUAYENE HİZMETİ         İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE MAHALLİ İDAR         EN ÜST DİSİPLİN AMİRİ, MEMURA DOĞRUDAN UYARMA, KIN         BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN VE İŞLETİLEN OTOPARKLA         KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNLARIN         DEĞİŞEN MEVZUAT 10/01/2017-20/02/2017         Görevimin dışında vekâlet ettiğim müdürlükler içi         Cetvelinde para biriminin belirtilmemesi         Şirkette mühendis olarak çalışan bir kişinin diplo         Maaşında hem de emekli keseneğinde yansıtılması         Defterleri noter onaylı tutmamız         Yargıtay Kararları Şubat 2017         İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI, İÇKİLİ YER BÖLGES         YIKIM, ŞEVDEN KAYNAKLI GÜVENLİK SORUNU         DAMGA VERGİSİ         TUTUKLULUK SÜRESİNDE PERSOPNEL MAAŞINDAN KESİNLEN         ÖZEL HİZMET TAZMİNATI         VEKALETTE ZAM TAZMİNAT FARKI         Belgelerin sunulmuş şekline uygun olmadığı         2017- Mart         MART 2017 SAYI 51 MAKALE BAŞLIKLARI         MART DERGİSİ PDF DOSYASI 201/7-51         Nüfus Arttırmaya Yönelik Çalışmalar         Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hakkında         Belediye Kaynaklarının Değerlendirilmesi         DOĞALGAZIN YAYGINLAŞTIRILMASI         MEZARLIK ALANLARININ SATIŞINDA VERGİ[         MEVZUAT-21/02/2017-21/03/2017         İHALE İLE KİRALANAN BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN         YASAKLI MÜDÜR TARAFINDAN VERİLEN TEKLİFİN DEĞERLEN         İŞ DENEYİM BELGESİ         EKAPA KAYITLI OLMA ZORUNLULUĞU[         SEÇİMDE GÖREVLİ KAMU GÖREVLİLERİNİN YEME İÇME GİD         Şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu başvuru         Iş deneyim belgelerinin benzer iş tanımı yönünden         2017 -Nisan         Nisan 2017 Dergi PDF         MAHALLİ İDARELERİN BİR ŞİRKETİ BEDELSİZ DEVRALMASI         BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN BELEDİYE YÖNETİMLERİ İLE         ATIK YÖNETİMİNDE TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIKLAR         DEMOKRASİ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNDE YEREL YÖNETİMLERİ         EKAPA KAYIT EDİLMEYEN İŞ DENEYİM BELGESİ         BELEDİYELERİN VERGİ USUL KANUNA GÖRE YAPABİLECEKLE         YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BU ÇERÇEVEDE         ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI TEBLİĞİNDE YAPILAN ÖNEML         KIYI KENAR ÇİZGİSİ TESPİT VE ONAY İŞLEMLERİ İLE BU         ÇALIŞANLARDAN NE KADAR BES(BİREYSEL EMEKLİLİK SİST         İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN İHALEYE YÖNELİK         KAMUDA DENETİMİN ÖNEMİ/GEREKLİLİĞİ VE SORUNLARI         ERONUN ALMADIĞI ÖNLEMLERDEN DOLAYI BELEDİYELERE         KAMU MALLARINDA PARSELASYON UYGULAMALARI-3         MAHALLİ İDARE PERSONELİNİN KALP KRİZİ GEÇİRMESİ